Vanaf 28 november 2023 begint het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis in samenwerking met Stichting Wederopbouwstad een expositiereeks over tachtig jaar nieuwe architectuur in de Nijmeegse binnenstad. De reeks beslaat vijf deel-exposities die in totaal twee jaar te zien zijn in de HEMA etalages in de Augustijnenstraat.

In 2024 en 2025 worden de verwoesting van de binnenstad, de bevrijding van Nijmegen en de wederopbouw herdacht. De deelexposities wisselen op de dag van bepaalde gebeurtenis van tachtig jaar geleden. De expositiereeks wordt door de Stichting Nijmegen Wederopbouwstad en het Huis van de Nijmeegse geschiedenis in samenwerking met de HEMA mogelijk gemaakt.

De Oude Stad

Het historische Nijmegen had voor de oorlog een uiterlijk zoals veel Nederlandse binnensteden dat nog steeds kennen. Een paar brede straten, veel smalle straatjes en achteraf steegjes. Een binnenstad met die typisch Nederlandse gevels, grote kerken, een majestueus station, een 16-eeuwse stadhuis,  de Grote Markt met Waag. En natuurlijk de van verre zichtbare Stevenstoren.

Deze deelexpositie loopt van 28 november 2023 tot februari 2024.

Het bombardement

Op 22 februari 1944 wordt een groot deel van het centrum verwoest door bommen van de Amerikaanse bommenwerpers. Bommen, bedoeld voor het station, worden te vroeg afgeworpen. Er vallen bijna achthonderd doden, duizenden gewonden  en honderden gebouwen worden weggevaagd.  Een traumatische ervaring voor de Nijmegenaren. Het bombardement is een breekpunt in de geschiedenis van Nijmegen.

Deze deelexpositie loopt van 22 februari 2024 tot september 2024.

Market Garden en Frontstad

Bij de operatie Market Garden denken we al snel aan de militaire mislukking bij Arnhem – een brug te ver. Terwijl de geëvacueerde Arnhemse bevolking in spanning wacht op de aanstaande bevrijding, wordt er in Nijmegen hevig gevochten. Nijmegen wordt bevrijd maar de opmars stokt ook. Het oostelijk gedeelte van de stad, bij de brug, wordt vernield door die oorlogshandelingen. Nijmegen wordt frontstad met honderdduizenden geallieerden in de stad en omgeving. Een frontstad die wordt beschoten vanuit Duitsland, waarbij opnieuw honderden Nijmegenaren omkomen. Deze periode wordt in Nijmegen ook de Granatentijd genoemd.

Deze deelexpositie loopt van  september 2024 – mei 2025.

Wederopbouw

Na  5 mei 1945 moet de verwoeste binnenstad herbouwd worden. Met beperkte middelen weet men in twintig jaar tijd het centrum te herbouwen met winkels en bovenwoningen. Met optimisme en voortvarendheid worden er moderne gebouwen neergezet en wordt het centrum toegankelijk gemaakt voor auto’s en bussen. De binnenstad van Nijmegen krijgt het grootste aaneengesloten wederopbouwgebied van alle Nederlands steden.  Een kenmerkende bouwstijl met veel eigentijdse materialen en interessante details.

Deze deelexpositie loopt van mei 2025 – september 2025.

De moderne stad

De binnenstad is nog steeds een echte wederopbouwstad. Toch is er inmiddels wel wat veranderd. Plein 1944 heeft een intiemer karakter gekregen, het Museum Valkhof is gebouwd, het gebied rond de Mariënburg is in 2000 vernieuwd na het slopen van de Sociale Dienst en Politiebureau, de Marikenstraat heeft gezorgd voor een verbinding tussen het Koningsplein en de Burchtstraat en er is een aantal panden gesloopt of getransformeerd. 

Deze deelexpositie loopt van september 2025- november 2025.