Stichting Huis van de Nijmeegse geschiedenis zoekt een nieuwe secretaris (v/m/x)

Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis maakt mensen bewust van en betrekt ze bij de materiële en de immateriële geschiedenis van (het Rijk van) Nijmegen en de Nijmegenaren. Onder meer door het exploiteren van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis in de Mariënburgkapel, als een laagdrempelige en toegankelijke plaats voor ontmoeten, informeren, ervaren, leren, samenwerken en co-creëren.

De Stichting heeft een bescheiden budget en werkt met een kleine betaalde staf, ongeveer 40 vrijwilligers en een eveneens vrijwillig bestuur.

Het bestuur bestaat na het vertrek van de huidige secretaris eind dit jaar uit vijf personen en is eindverantwoordelijk voor (het beleid van) de stichting. Verder is het bestuur werkgever van de betaalde staf, momenteel bestaand uit een directeur, een vrijwilligerscoördinator en een programmamaker.

De secretaris is, naast de gezamenlijke bestuurstaken, verantwoordelijk voor de planning en verslaglegging van de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen, het digitale bestuursarchief en de bestuursmailbox.

Waar denken we aan?

We hechten aan een goede mix van leeftijd, gender, (culturele) achtergrond en ervaring. Wat we al in huis hebben: vier mannen en een vrouw met kennis van (Nijmeegse) geschiedenis en archeologie, bedrijfskundige en financiële ervaring, kennis van personeelszaken, netwerk in het Nijmeegse en juridische expertise. Het zou mooi zijn als de nieuwe secretaris daar iets aan toe kan voegen.

Verder van belang:

  • affiniteit met (de geschiedenis van) Nijmegen en omgeving;
  • oog voor kansen (inhoudelijk, financieel, organisatorisch etc.) die het Huis ten goede kunnen komen;
  • in staat de balans te bewaken tussen kritisch tegenspel (spiegel) en constructief samenwerken met staf en vrijwilligers;
  • gevoel voor de opbouw en doorontwikkeling van een (erfgoed)organisatie.

Het betreft een onbetaalde functie, conform Governance Code Cultuur voor (maximaal) twee keer vier jaar. Tijdsbesteding: gemiddeld 5 uur per maand.

Meer informatie of een sollicitatie: bestuur@hvdng.nl

Deadline 15 november 2023

Wij zien uit naar je reactie!