Voorzitter

Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis maakt mensen bewust van en betrekt ze bij de materiële en de immateriële geschiedenis van (het Rijk van) Nijmegen en de Nijmegenaren. Onder meer door het exploiteren van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis in de Mariënburgkapel, als een laagdrempelige en toegankelijke plaats voor ontmoeten, informeren, ervaren, leren, samenwerken en co-creëren.

De Stichting heeft een bescheiden budget en werkt met een kleine betaalde staf, ongeveer 35 vrijwilligers en een onbezoldigd bestuur. De organisatie is bezig met een professionaliseringsslag.

Voor ons bestuur zoeken wij een energieke en inspirerende Voorzitter voor gemiddeld 2 à 3 uur per week

Het bestuur bestaat uit vijf personen en is eindverantwoordelijk voor (het beleid van) de stichting. Verder heeft het bestuur werkgeversverantwoordelijkheid ten aanzien van de directeur en coördinator.

We hechten aan een brede vertegenwoordiging van expertise en ervaring, uiteraard passend bij de (bescheiden) omvang van de organisatie. Wat we momenteel al in huis hebben: juridische kennis, bedrijfskundige ervaring, kennis van personeelszaken, netwerk in het Nijmeegse bedrijfsleven. We zoeken daarbij een voorzitter die ervaring heeft als bestuurder of toezichthouder bij een culturele- of erfgoedorganisatie. Goed van pas komt een netwerk in het Nijmeegse, waarbinnen de voorzitter als boegbeeld van de Stichting kan optreden.

Verder van belang:

 • affiniteit met (de geschiedenis van) Nijmegen en omgeving;
 • oog voor kansen (inhoudelijk, financieel, organisatorisch etc.) die het Huis ten goede kunnen komen;
 • in staat de balans bewaken tussen kritisch tegenspel (spiegel) en constructief samenwerken met staf en vrijwilligers;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • gevoel voor positionering van het Huis van de Nijmeegse geschiedenis ten opzichte van andere (erfgoed)instellingen;
 • gevoel voor de opbouw en doorontwikkeling van een (erfgoed)organisatie
 • gemiddeld moet rekening worden gehouden met 10 uur per maand.

Wij zien uit naar uw reactie! Wij ontvangen deze graag uiterlijk 25 november 2021 via bestuur@hvdng.nl. Gesprekken worden gepland in week 48/49.

Medewerker Fondsenwerving

Vacatures : vrijwilligersfunctie


Wil jij een cruciale rol spelen in het mogelijk maken van exposities en evenementen die te maken hebben met de rijke geschiedenis van Nijmegen? Dan is het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis op zoek naar jou!

Over ons

Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis wil mensen betrekken bij en bewust maken van de rijke geschiedenis van Nijmegen en haar omgeving. Wij bevinden ons in de Mariënburgkapel in hartje centrum; een laagdrempelige plek voor ontmoeting, leren, ervaren en samenwerken. We organiseren onder meer tentoonstellingen en lezingen.

Het Huis heeft een horizontale organisatie, waarin de leiding samen met vrijwilligers en met de bewoners van de stad en regio werkt aan het beleefbaar maken van de geschiedenis. Mede als gevolg van beperkte middelen en een minimale staf in dienstverband zijn vrijwilligers onmisbaar in het Huis. Van ontvangst tot aan programmering, vormgeving, fondsenwerving en communicatie.

Wat ga je doen?

Je brengt relevante fondsen en subsidies in kaart en onderzoekt welke kansen er liggen voor het Huis. Je adviseert daarbij de projectleiders en/of de directie van het Huis. Je schrijft mee aan subsidieaanvragen en stelt daarbij begrotingen op. Je zorgt ervoor dat de subsidies tijdig worden aangevraagd en beheert de administratie. Daarnaast werk je mee aan overige verdienmodellen, zoals het donateursprogramma, de verhuur van onze ruimte en verkoop van merchandise.

Functieprofiel

 • Je hebt de kennis en kunde om de subsidieaanvragen en fondsenwerving voor jouw rekening te nemen of je bent gemotiveerd om deze materie snel eigen te maken
 • Je kunt goed samenwerken
 • Je bent in staat om ideeën voor tentoonstellingen of activiteiten om te zetten in vlot geschreven projectplannen
 • Je werkt secuur en accuraat
 • Je kunt op een verantwoorde manier omgaan met privacygevoelige informatie
 • Je bent minimaal 4 uur per week beschikbaar
 • Je bent initiatiefrijk en oplossingsgericht

Wat bieden wij?

Wij bieden een open, gezellige en leerzame werkomgeving die volop in beweging is. Een omgeving die niet alleen belang hecht aan jouw bijdrage aan het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, maar ook wat jij eruit wilt halen. Deze functie biedt de mogelijkheid je netwerk in cultureel en historisch Nijmegen uit te breiden en professionele ervaring op te doen in het ontwikkelen en organiseren van culturele en historische exposities en activiteiten.

Interesse?

Herken je jezelf in het profiel? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Stuur jouw sollicitatiebrief met motivatie naar vacatures@hvdng.nl. Vanzelfsprekend is het mogelijk om bovenstaande vacature te combineren met andere werkzaamheden voor het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

Voor inhoudelijke vragen kun je ook telefonisch contact opnemen met onze coördinator Huub Vilé (06 48907179).

Projectleider Marketing & Communicatie

Ben jij een student communicatie met een hart voor cultuur, erfgoed en geschiedenis? Dan is het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis op zoek naar jou!

OVER ONS

Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis wil mensen betrekken bij en bewust maken van de rijke geschiedenis van Nijmegen en haar omgeving. Wij bevinden ons in de Mariënburgkapel in hartje centrum; een laagdrempelige plek voor ontmoeting, leren, ervaren en samenwerken. We organiseren onder meer tentoonstellingen en lezingen.

Het Huis heeft een horizontale organisatie, waarin de leiding samen met vrijwilligers en met de bewoners van de stad en regio werkt aan het beleefbaar maken van de geschiedenis. Mede als gevolg van beperkte middelen en een minimale staf in dienstverband zijn vrijwilligers onmisbaar in het Huis. Van ontvangst tot aan programmering, vormgeving, fondsenwerving en communicatie.

WAT GA JE DOEN?

Als Projectleider Marketing en Communicatie krijg je de ruimte om jouw creatieve ideeën in de praktijk vorm te geven. Samen met een klein team andere vrijwilligers werk je aan een marketingstrategie die richting geeft aan de verdere werkzaamheden, zoals de social media, persberichten en webcare. Daarnaast adviseer je vanuit jouw expertise over de herontwikkeling van onze website.

FUNCTIEPROFIEL

 • Je bent student communicatie of communicatiewetenschap
 • Je vindt het leuk om de communicatie van het Huis op creatieve wijze vorm te geven
 • Je vindt het leuk om mee te denken over de marketing en branding van het Huis
 • Je hebt interesse in cultuur, erfgoed en (regionale) geschiedenis
 • Je kunt met minimale middelen het maximale realiseren
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Je bent minimaal 4 uur per week beschikbaar

WAT BIEDEN WIJ?

Wij bieden een open, gezellige en leerzame werkomgeving die volop in beweging is. Een omgeving die niet alleen belang hecht aan jouw bijdrage aan het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, maar ook wat jij eruit wilt halen. Wil je bijvoorbeeld als student later de cultuursector in of als communicatiemedewerker aan de slag? Deze functie biedt de mogelijkheid je netwerk in cultureel, creatief en communicatief Nijmegen uit te breiden en professionele ervaring op te doen.

INTERESSE?

Herken je jezelf in het profiel? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren! Stuur jouw sollicitatiebrief met motivatie naar huub@hvdng.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je ook telefonisch contact opnemen met onze coördinator Huub Vilé: 06 48907179.  

Vanzelfsprekend is het mogelijk om bovenstaande vacature te combineren met andere werkzaamheden voor het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

Projectleider Educatie

Vacatures : vrijwilligersfunctie


Wil jij educatieve programma’s over de rijke geschiedenis van Nijmegen vormgeven? Dan is het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis op zoek naar jou!

Over ons

Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis wil mensen betrekken bij en bewust maken van de rijke geschiedenis van Nijmegen en haar omgeving. Wij bevinden ons in de Mariënburgkapel in hartje centrum; een laagdrempelige plek voor ontmoeting, leren, ervaren en samenwerken. We organiseren onder meer tentoonstellingen en lezingen.

Het Huis heeft een horizontale organisatie, waarin de leiding samen met vrijwilligers en met de bewoners van de stad en regio werkt aan het beleefbaar maken van de geschiedenis. Mede als gevolg van beperkte middelen en een minimale staf in dienstverband zijn vrijwilligers onmisbaar in het Huis. Van ontvangst tot aan programmering, vormgeving, fondsenwerving en communicatie.

Wat ga je doen?

Als projectleider Educatie bedenk, organiseer en coördineer je het educatieve programma van de stichting. Het educatieve programma omvat presentaties en activiteiten rondom onze tentoonstellingen, maar ook rondom projecten zoals de Canon van Nijmegen en overige activiteiten van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Je stelt een creatief, innovatief, inclusief en informatief educatieprogramma op en voert dit uit. Je stelt voor de activiteiten een begroting op en je voert de daarbij behorende administratie. Ook initieer je en onderhoud je contacten met het onderwijs en cultuurhistorische organisaties in regio Nijmegen.

Functieprofiel

 • Je bent proactief en zit vol ideeën over vernieuwende vormen van erfgoededucatie
 • Je kunt je goed inleven in de diverse doelgroepen van het Huis
 • Je bent creatief, innovatief en organisatorisch sterk
 • Je bent flexibel beschikbaar voor minimaal 4 uur per week
 • Je kunt met minimale middelen het maximale realiseren

Wat bieden wij?

Wij bieden een open, gezellige en leerzame werkomgeving die volop in beweging is. Een omgeving die niet alleen belang hecht aan jouw bijdrage aan het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, maar ook wat jij eruit wilt halen. Deze functie biedt de mogelijkheid je netwerk in cultureel en historisch Nijmegen uit te breiden en professionele ervaring op te doen in het ontwikkelen en organiseren van culturele en historische exposities en activiteiten.

Interesse?

Herken je jezelf in het profiel? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Stuur jouw sollicitatiebrief met motivatie naar vacatures@hvdng.nl. Vanzelfsprekend is het mogelijk om bovenstaande vacature te combineren met andere werkzaamheden voor het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

Voor inhoudelijke vragen kun je ook telefonisch contact opnemen met onze coördinator Huub Vilé (06 48907179).