De tentoonstelling ‘Jongeren in de Vuurlinie’ is gebaseerd op het onderzoek van historicus Joost Rosendaal, die bijna honderd dagboeken uit die tijd verzamelde. Hij analyseert in zijn onderzoek de persoonlijke verhalen van gewone mensen die zij zelf optekenden. Hoe ervoeren inwoners van Nijmegen het leven in hun stad tussen september 1944 en mei 1945, toen de stad na het mislukken van Operatie Market Garden in de frontlinie kwam te liggen?

Nijmegen in oorlogstijd ervaren

De Mariënburgkapel bleef bijna miraculeus ongeschonden in de oorlog. Het Amerikaanse bombardement van februari 1944 mistte de kapel en ook tijdens de gevechten van de bevrijding van de stad raakte de kapel niet beschadigd. In de vijftiende-eeuwse kapel wordt nu op basis van twaalf dagboekverhalen de tijd dat Nijmegen frontstad was tot leven gebracht door middel van augmented reality: met een smartphone of tablet kan een bezoeker een plek of object scannen, waarmee op het scherm een korte vertelling begint.

Zo is er het dagboek van Trees Schretlen, een zeventienjarige scholier die in haar schoolagenda schrijft wat zij iedere dag meemaakt en er een kauwgomverpakking van de bevrijders naast plakt, en het verhaal van het jonge gezin van Fine Oostendorp-Eppink, dat leeft in een kelder en dagenlang geen daglicht ziet.

Ook worden oorspronkelijke materialen tentoongesteld, zoals dagboeken, overgeleverde beeldfragmenten en objecten die refereren aan die tijd en plaats. Op deze manier ontstaat een route door de kerk waarbij de bezoeker als het ware door het Nijmegen van die periode loopt en, bijna uit de eerste hand, een beeld krijgt van wat zich op specifieke plekken of dagen afspeelde.

Verder te zien en te horen

In de tentoonstelling is plaats ingeruimd voor een fragment uit de podcast Het Bombardement op Nijmegen waarin ooggetuige Ria Roosendaal-Martens vertelt hoe zij op 22 februari 1944 de toren van de Stevenskerk zag vallen. Daarnaast wordt de link gelegd naar de huidige tijd: er is aandacht voor jongeren uit Oekraïne die op hun eigen wijze hun oorlogservaringen met de wereld delen.

Praktische informatie en toegang

De tentoonstelling loopt van 11 april tot en met 16 juni en is gratis te bezoeken. Bezoekers die geen telefoon bij zich hebben kunnen voor de AR-beleving bij de balie in de kapel een tablet lenen (beperkt beschikbaar).

Partners

Jongeren in de Vuurlinie maakt deel uit van het Programma Vrijheid Rijk van Nijmegen, dat als thema ‘Jong in oorlogstijd’ heeft. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door: Vrijheidsmuseum, Programma Vrijheid Rijk van Nijmegen, Faculteit der Letteren Radboud Universiteit, Radboud Institute for Culture & History, Stevenskerk, Regionaal Archief Nijmegen, Het Goed, Stichting Nijmegen Blijft in Beeld, Podcast Het Bombardement op Nijmegen, Khrystyna Khranovska, Port of Culture, Cine Chefs en het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.