Home Events - Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Lezing: Asklepios en het zwaard. Militaire geneeskunde in het atoomtijdperk

Lezing: Asklepios en het zwaard. Militaire geneeskunde in het atoomtijdperk

Tijdens de Koude Oorlog (1949-1989) waakte de Militair Geneeskundige Dienst van de Koninklijke Landmacht als een ‘legergroene bedrijfsarts’ over de gezondheid en inzetbaarheid van de troepen in de kazernes. Een niet minder belangrijke, maar wel complexere vredestaak, was het treffen van voorbereidingen op de medische zorgverlening in oorlogstijd. Legerartsen, gewondenverzorgers en andere militair-geneeskundigen moesten klaarstaan voor de afvoer, behandeling en verpleging van talloze zieken en gewonden. Daarbij bestond het gevaar dat een oorlog met de Sovjet-Unie zou escaleren in een oorlog waarin chemische, biologische en zelfs nucleaire wapens zouden worden ingezet. Een nogal actueel onderwerp dus.

In zijn lezing behandelt Tom Duurland, onlangs op dit onderwerp gepromoveerd, de vraag hoe de Militair Geneeskundige Dienst omging met de atoomdreiging. Welke plaats hadden de geneeskundige oorlogsvoorbereidingen in de NAVO-strategie? Naast militaire en de wetenschappelijke aspecten, komen ook de medisch-ethische en politieke kanten van dit vraagstuk aan bod. Zo wordt voor het eerst een beeld geschetst van de manier waarop duizenden dienstplichtige en vrijwillig dienende militair-geneeskundigen tijdens de Koude Oorlog zin gaven, of probeerden te geven, aan een taak die met paradoxen en onzekerheden was omgeven.

De lezing vindt plaats in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis op donderdag 30 mei. Inloop vanaf 18:30u. De entree bedraagt €5,-. Contant betalen aan de deur (pinnen is niet mogelijk). Aanmelden via kleiohistoria@markbeumer.eu

Datum

30 mei 2024

Tijd

19:00 - 20:30

Locatie

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (Mariënburgkapel)

Organisator

Medisch-historische Club Daniël de Moulin
Email
kleiohistoria@markbeumer.eu
Website
https://www.facebook.com/mhcdemoulin/