Herijking Canon van Nijmegen


Sinds 2009 kent Nijmegen zijn eigen historische canon. Een verzameling van vijftig verhalen (“vensters”) die aan de hand van personen, voorwerpen en gebeurtenissen de geschiedenis en culturele ontwikkeling van onze stad en zijn omgeving vertellen. Deze canon vergt onderhoud en wordt daarom opnieuw tegen het licht gehouden. Omdat we nieuwe kennis hebben opgedaan over ons verleden, maar ook omdat we andere elementen uit die geschiedenis belangrijker zijn gaan vinden door maatschappelijke ontwikkelingen in onze eigen tijd.

Wat mag er volgens jou niet ontbreken
in de nieuwe Canon van Nijmegen?

Laat het ons weten via canon@hvdng.nlNiet alle bestaande vensters zullen plaatsmaken voor nieuwe verhalen, maar er zal ook gekeken worden naar een andere manier om ze te vertellen. Daarbij kunnen er bijvoorbeeld andere accenten worden gezocht, zoals meer aandacht voor het alledaagse, de populaire cultuur, sociale en culturele diversiteit, de bredere regio, algemene levenspatronen, of (nog altijd) actuele vraagstukken zoals migratie, woningnood en kansenongelijkheid. Daarnaast wordt er bij ieder venster een persoon, object of gebeurtenis gezocht dat representatief is voor het thema van het verhaal.


De nieuwe canon
Nadat alle inwoners van Nijmegen en zijn omgeving de kans hebben gekregen om hun ideeën in te brengen, zal een commissie de uiteindelijke 50 vensters selecteren. De nieuwe canon zal uiteindelijk te zien zijn in een vernieuwde presentatie in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en op deze website.


Het 51e canonvenster
Natuurlijk valt de rijke geschiedenis van Nijmegen en zijn omgeving nooit in 50 vensters te beschrijven. Daarom zal ook bij de nieuwe canon de mogelijkheid bestaan om een 51e canonvenster toe te voegen. Dit wisselvenster biedt de kans om een onderwerp dat de canon niet gehaald heeft voor enige tijd toch een plekje te geven. Wij nodigen iedereen uit om zijn of haar idee voor een 51e venster met ons te delen!


De Canoncommissie
Theo Engelen (voorzitter)
Joris Gerritsen
Marjet Derks
Melchior de Grood
Teddy Vrijmoet


emeritus hoogleraar Historische Demografie
hoofdredacteur De Gelderlander
hoogleraar Sportgeschiedenis
gepensioneerd docent/sectieleider Geschiedenis
directeur-bestuurder van Lindenberg Cultuurhuis