Impressie officiële opening Kijk de Dijk

In de expositie ‘Kijk de Dijk’ zijn prenten en maquettes te zien van Wim Kol. De expositie loopt van van woensdag 9 juni tot zondag 11 juli 2021.

De serene ruimte van de kapel is omgetoverd tot de kleurrijke wereld van Kol. In het midden ligt de dijk. Aan de ene kant het drooggemalen, functionele landschap en aan de andere kant de buitendijkse wereld met die enorme hoeveelheden stijgend en dalend water. Aan die grens hecht zich Kols leven: bijzondere woonvormen, onder tegen de dijk aanschurkend of fier daarbovenuit stekend, met lange smalle trappetjes die tot opklimmen uitdagen en bevrijdend uitzicht beloven, als je het aandurft ze te beklimmen.

Daaromheen staat een soort prentenboek, daarin dwalen we in Kols landschap. We komen van alles tegen: woonlabyrinten in de dijk, waar het water soms doorheen klotst, moestuinen die in de winter bevloeid worden, buitendijkse woningen die met het water mee stijgen en dalen, en vuurtorens, bakens in de onmetelijke Hollandsche ruimte. Kols dijkenlandschap is een rijk oerhollands universum.