20 Gerard Noodt

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Een Nijmeegse geleerde 1647-1725


Gerard Noodt is een van de beroemdste mannen uit de geschiedenis van Nijmegen. Als internationaal bekend jurist bepleitte hij gewetensvrijheid voor iedereen. Voor die tijd een heel modern en radicaal standpunt.

Gerard Noodt
Gerard Noodt

Gerard Noodt werd in 1647 geboren op de hoek van de Grotestraat en de Grote Markt, als zoon van een vooraanstaande familie. Na in Nijmegen de Latijnse school te hebben doorlopen, studeerde hij hier tweeënhalf jaar filosofie en wiskunde aan de pas opgerichte universiteit. Omdat een rechtenstudie meer maatschappelijke mogelijkheden bood, schakelde hij over.

Hij volgde eerst colleges bij Petrus de Greve aan de Nijmeegse rechtenfaculteit, en vanaf 1668 verbleef hij enige tijd in Leiden, Utrecht en Franeker. Aan de Friese academie behaalde hij de doctorsgraad. Eind 1669 keerde Gerard Noodt terug naar zijn geboortestad, waar hij zich vestigde als advocaat. Zijn juridische vaardigheden waren zo uitstekend, dat hij eind 1671 op 24- jarige leeftijd als hoogleraar in de rechten werd benoemd als collega van De Greve. Niet voor lange tijd, want een halfjaar na zijn benoeming vielen de Franse troepen Nijmegen binnen en werd iedere vorm van onderwijs onmogelijk. Noodt zette zijn juridische werkzaamheden echter onverstoorbaar voort.

Omdat de Nijmeegse universiteit na het vertrek van de Fransen door geldgebrek feitelijk ophield te bestaan, vertrok Noodt in 1679 uit de stad. Eerst ging hij als hoogleraar naar Franeker, vervolgens in 1684 naar Utrecht en ten slotte in 1686 naar Leiden, waar hij tot zijn dood in 1725 zou blijven doceren.

Toen Gerard Noodt in Leiden arriveerde, was hij inmiddels een internationaal bekende geleerde en een alom gewaardeerd specialist op het gebied van het Romeins recht. Nog succesvoller was hij in de verdediging van het natuurrecht en het beginsel van tolerantie. Zijn werken werden in het Latijn geschreven, zoals in die tijd gewoon was, maar dankzij vertalingen in het Frans werden ze in heel geletterd Europa bekend. Dat was bijvoorbeeld het geval met zijn rede uit 1699, waarin hij als rector magnificus van de Leidse universiteit de juridische grondslagen uiteenzette van het regeringssysteem van de Republiek. In het toenmalige Europa was zo’n republikeinse regeringsvorm nogal ongebruikelijk. In deze verhandeling verdedigde hij ook de theorie dat de regering haar macht aan het volk ontleent. Nog meer bekendheid kreeg hij door zijn beroemde rede uit 1706 over vrijheid van godsdienst en tolerantie, gefundeerd op het natuur- en volkerenrecht.


Bron: Hans Bots, in: De Canon van Nijmegen, Uitgeverij Vantilt (Nijmegen 2009)


>> Ga terug naar de startpagina van de Canon van Nijmegen

Locatie in google-maps (nieuw venster)
Locatie in google-maps (nieuw venster)

Coördinaten::51.84729, 5.86484 {{#if:|

Locatie in google-maps (nieuw venster)
Locatie in google-maps (nieuw venster)

Coördinaten::|}} {{#if:|

Locatie in google-maps (nieuw venster)
Locatie in google-maps (nieuw venster)

Coördinaten::|}}