AbvaKabo, afdeling Maas en Waal

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : AbvaKabo, afdeling Maas en Waal
Andere naam (namen):

{{#if: AbvaKabo Maas en Waal| * Andere naam::AbvaKabo Maas en Waal|}} {{#if: ABVA-KABO, vakbond voor werknemers in dienst van de overheid, instellingen voor gezondheidszorg en welzijnswerk, bejaardentehuizen, de sociale werkvoorziening en openbare nutsbedrijven in NV-vorm, afdeling Maas en Waal| * Andere naam::ABVA-KABO, vakbond voor werknemers in dienst van de overheid, instellingen voor gezondheidszorg en welzijnswerk, bejaardentehuizen, de sociale werkvoorziening en openbare nutsbedrijven in NV-vorm, afdeling Maas en Waal|}} {{#if: Federatie Abva-Kabo, afdeling Maas en Waal| * Andere naam::Federatie Abva-Kabo, afdeling Maas en Waal|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1982 - Eindjaar::1992
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Vereniging
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: AbvaKabo, afdeling Nijmegen| * voorganger van::AbvaKabo, afdeling Nijmegen|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126493757%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126493757%7C
|}}{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126493757%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Nadat de Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA, aangesloten bij het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV)) en de Katholieke Bond van Overheidspersoneel (KABO, aangesloten bij het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV)) in 1980 al een federatie waren aangegaan onder de naam Federatie ABVA-KABO, besloten zij per 1 oktober 1982 volledig met elkaar te fuseren tot een nieuwe vakbond, die zich aansloot bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV, de vakcentrale die in 1982 ontstond uit een fusie tussen het NVV en het NKV). De officiële naam van de nieuwe vakbond was ABVA-KABO, Vakbond voor werknemers in dienst van de overheid, instellingen voor gezondheidszorg en welzijnswerk, bejaardentehuizen, de sociale werkvoorziening en openbare nutsbedrijven in NV-vorm.|

Algemene context

Nadat de Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA, aangesloten bij het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV)) en de Katholieke Bond van Overheidspersoneel (KABO, aangesloten bij het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV)) in 1980 al een federatie waren aangegaan onder de naam Federatie ABVA-KABO, besloten zij per 1 oktober 1982 volledig met elkaar te fuseren tot een nieuwe vakbond, die zich aansloot bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV, de vakcentrale die in 1982 ontstond uit een fusie tussen het NVV en het NKV). De officiële naam van de nieuwe vakbond was ABVA-KABO, Vakbond voor werknemers in dienst van de overheid, instellingen voor gezondheidszorg en welzijnswerk, bejaardentehuizen, de sociale werkvoorziening en openbare nutsbedrijven in NV-vorm. |}}

{{#if: De afdeling ontstond in 1982. In 1992 werd zij opgeheven, haar taken werden overgenomen door de afdeling Nijmegen.|

Geschiedenis

De afdeling ontstond in 1982. In 1992 werd zij opgeheven, haar taken werden overgenomen door de afdeling Nijmegen. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De bond stelde zich als doel de verbetering van de arbeids- en dienstvoorwaarden in de ruimste zin van het woord van het personeel werkzaam in de publieke en semipublieke sector.|

Taken en activiteiten

De bond stelde zich als doel de verbetering van de arbeids- en dienstvoorwaarden in de ruimste zin van het woord van het personeel werkzaam in de publieke en semipublieke sector. |}}

{{#if: De bond kende een duale structuur. Ieder lid behoorde zowel tot een plaatselijke afdeling als tot een landelijke groep. De afdeling vertegenwoordigde de bond op lokaal niveau, de groep vertegenwoordigde binnen de bond, en naar buiten toe namens de bond, een specifieke belangengroep (bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, PTT-beambten, gepensioneerden). Een groep kon zich echter op lokaal niveau laten vertegenwoordigen door een plaatselijke (leden)groep. Dit betekende in de praktijk dat op lokaal niveau zowel afdelingen als (leden)groepen actief waren. Het vakbondswerk werd meestal verricht door de (leden)groepen, terwijl de afdeling een overkoepelende functie had. In het afdelingsbestuur, dat jaarlijks verkozen werd op een huishoudelijke ledenvergaderingen, zaten meestal mensen die ook een rol vervulden in het bestuur van de (leden)groepen.|

Organisatie

De bond kende een duale structuur. Ieder lid behoorde zowel tot een plaatselijke afdeling als tot een landelijke groep. De afdeling vertegenwoordigde de bond op lokaal niveau, de groep vertegenwoordigde binnen de bond, en naar buiten toe namens de bond, een specifieke belangengroep (bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, PTT-beambten, gepensioneerden). Een groep kon zich echter op lokaal niveau laten vertegenwoordigen door een plaatselijke (leden)groep. Dit betekende in de praktijk dat op lokaal niveau zowel afdelingen als (leden)groepen actief waren. Het vakbondswerk werd meestal verricht door de (leden)groepen, terwijl de afdeling een overkoepelende functie had. In het afdelingsbestuur, dat jaarlijks verkozen werd op een huishoudelijke ledenvergaderingen, zaten meestal mensen die ook een rol vervulden in het bestuur van de (leden)groepen. |}}

{{#if: {{#if:1982-1992|locatie periode::1982-1992:|}}plaatsnaam::Druten adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1982-1992|locatie periode::1982-1992:|}}plaatsnaam::Druten adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: De afdeling ontstond in 1982. In 1992 werd zij opgeheven, haar taken werden overgenomen door de afdeling Nijmegen.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: De afdeling ontstond in 1982. In 1992 werd zij opgeheven, haar taken werden overgenomen door de afdeling Nijmegen.|

Verantwoording

{{#if: Andreas Caspers en Robert Spanings|Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings.|}} {{#if:2017|(2017)|}}

|}}


{{#if: 13 Arbeidsverhoudingen en werkgelegenheid| |}} {{#if: Ambtenarenbonden| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:1467| |}}