header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Administratie Technisch Maandblad voor de Gemeentereiniging

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Administratie Technisch Maandblad voor de Gemeentereiniging
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1935 - 1966
Rechtsvorm: Overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De hoofden van gemeentelijke reinigingsdiensten besloten tijdens een vergadering op 4 september 1907 – waarbij ook het hoofd van de Nijmeegse dienst aanwezig was – de Vereeniging van Directeuren van Gemeentelijke Reinigingsdiensten in Nederland op te richten, met het doel ‘in den ruimsten zin de kennis op het gebied van het Reinigingswezen en den onderlingen band tusschen de leden te bevorderen’.

Direct ontstond het plan een tijdschrift uit te geven, waarin alle onderwerpen die reinigingsdiensten aangaan besproken konden worden. Het tijdschrift kwam vanaf oktober 1907 vier keer per jaar uit en vanaf 1910 zes keer per jaar onder de titel ‘Gemeentelijke reiniging. Tijdschrift voor: Straatreiniging, Stofbestrijding, Verzameling en verwijdering van vuilnis, Afvoer van faecaliën en rioolstoffen, Ontsmetting’. In 1917 werd het een maandblad met de naam ‘Gemeentereiniging. Maandblad voor reiniging en ontsmetting’. De titel veranderde in 1929 in ‘Technisch Maandblad voor Gemeentereiniging, Vervoerwezen en Ontsmetting’.

Om een periodieke verschijning van het tijdschrift mogelijk te maken verdeelden de deelnemende hoofden de taken. Er kwam een redactiecommissie, iemand voerde de administratie en deelnemende hoofden schreven artikelen.

Het tijdschrift werd vanaf september 1968 voortgezet onder de titel ‘Technisch maandblad voor gemeentereiniging c.a.’, vanaf 1985 als ‘TM’.

Geschiedenis

Per 1 november 1935 nam het Nijmeegse hoofd van de Gemeentereiniging, P. Miedema, plaats in de redactiecommissie van het Technisch Maandblad. Vanaf januari 1936 nam hij het administratief beheer van het tijdschrift voor zijn rekening.

Miedema stopte per 1 januari 1952 als hoofd van de Reinigings- en Ontsmettingsdienst in Nijmegen en droeg zijn taken voor de administratie van het Technisch Maandblad over aan zijn opvolger G. Huffels, die ook in de redactiecommissie plaatsnam. Voor zover bekend bleef Huffels de administratie zeker tot en met 1966 voeren.

Taken en activiteiten

Het administratief beheer van het Technisch Maandblad. Daaronder vielen de financiële administratie en het verwerven van inkomsten door de plaatsing van advertenties en het werven van abonnees.

Locatie

Nijmegen

Bronnen

  • Technisch Maandblad voor Gemeentereiniging, Vervoerwezen en Ontsmetting, 1907-1966.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2018)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden