header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Administratieve Commissie der Godshuizen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Administratieve Commissie der Godshuizen
Andere naam (namen):
  • Commission Administrative des Hospices

Bestaansperiode: 1811 - 1817
Rechtsvorm: Gemeente
Voorganger(s):
Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Overzicht van het Oud Burgeren Gasthuis en alle voorgangers

Na de inlijving van Nijmegen op 16 maart 1810 bij het Franse keizerrijk werd als gevolg van het besluit van de prefect van het departement van de Monden van de Rijn van 21 februari 1811 het beheer van de godshuizen in Nijmegen (Oud Burgeren Gasthuis, het Burgerweeshuis, het Arme-Kinder-Weeshuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen en het Cellenbroederenhuis) samengevoegd en opgedragen aan een gemeentelijke Commission Administrative des Hospices (Administratieve Commissie der Godshuizen). Op 12 maart 1811 begon zij met haar werkzaamheden. Na het vertrek van de Fransen in 1814 werd bij organiek besluit van 31 december 1814 bepaald dat de samenvoeging ongedaan zou worden gemaakt en dat de godshuizen uiterlijk ultimo 1817 elk weer een eigen bestuur zouden krijgen. In Nijmegen duurde het nog tot 31 december 1817 voordat de Administratieve Commissie der Godshuizen formeel werd opgeheven.

Taken en activiteiten

Beheer van de godshuizen

Organisatie

Het college van regenten bestond uit zes leden, bijgestaan door een secretaris en een ontvanger-rentmeester. Zij beheerden de eigendommen van de gestichten en stelden jaarlijks een begroting en rekening op. De interne organisaties van de afzonderlijke godshuizen bleef ongewijzigd functioneren zoals vóór 1811.

Locatie

1811-1817:Nijmegen Molenstraat 41 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Boomsma, G., Inventaris van het archief van het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen, 1817-1967, Nijmegen 1985.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Govert Boomsma en Robert Spanings. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden