Adviescommissie Centrale Post Ambulancevervoer

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Adviescommissie Centrale Post Ambulancevervoer
Andere naam (namen):

{{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam1}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1990 - Eindjaar::1991
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Commissie
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126499707%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126499707%7C
|}}{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126499707%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: |

Algemene context

|}}

{{#if: Per 1 januari 1990 is de Adviescommissie CPA ingesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Basisgezondheidsdienst.|

Geschiedenis

Per 1 januari 1990 is de Adviescommissie CPA ingesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Basisgezondheidsdienst. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De Adviescommissie heeft tot taak het voorbereiden van de besluitvorming in het Dagelijks Bestuur inzake: het overeenkomstig de Wet Ambulancevervoer en de bij of krachtens die wet gegeven voorschriften instandhouden, inrichten en beheren van de centrale post; het voorzien in de continu parate communicatie door of vanwege de centrale post ter regeling en begeleiding van het ambulancevervoer voor het grondgebied der deelnemende gemeenten; het bevorderen van samenwerking met brandweer, politie en andere door het algemeen bestuur aan te wijzen hulpverleningsdiensten. De commissie is bevoegd desgevraagd of eigener beweging, advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over aangelegenheden die verband houden met de haar opgedragen taak.|

Taken en activiteiten

De Adviescommissie heeft tot taak het voorbereiden van de besluitvorming in het Dagelijks Bestuur inzake: het overeenkomstig de Wet Ambulancevervoer en de bij of krachtens die wet gegeven voorschriften instandhouden, inrichten en beheren van de centrale post; het voorzien in de continu parate communicatie door of vanwege de centrale post ter regeling en begeleiding van het ambulancevervoer voor het grondgebied der deelnemende gemeenten; het bevorderen van samenwerking met brandweer, politie en andere door het algemeen bestuur aan te wijzen hulpverleningsdiensten. De commissie is bevoegd desgevraagd of eigener beweging, advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over aangelegenheden die verband houden met de haar opgedragen taak. |}}

{{#if: In de Adviescommissie hebben zitting: een lid uit het dagelijks bestuur, twee leden uit het algemeen bestuur, een lid namens de ziekenfondsen/ziektenkostenverzekeraars, een lid namens de nederlandse organisatie voor het personenvervoer.|

Organisatie

In de Adviescommissie hebben zitting: een lid uit het dagelijks bestuur, twee leden uit het algemeen bestuur, een lid namens de ziekenfondsen/ziektenkostenverzekeraars, een lid namens de nederlandse organisatie voor het personenvervoer. |}}

{{#if: {{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Per 1 januari 1990 is de Adviescommissie CPA ingesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Basisgezondheidsdienst.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: Per 1 januari 1990 is de Adviescommissie CPA ingesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Basisgezondheidsdienst.|

Verantwoording

{{#if: R. van Mil|Inleiding van de toegang op het archief door R. van Mil.|}} {{#if:1993|(1993)|}}

|}}


{{#if: 1.1 Bestuursinstellingen| |}} {{#if: 15.1 Medische instellingen| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:572| |}}