header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Adviescommissie Centrale Post Ambulancevervoer

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Adviescommissie Centrale Post Ambulancevervoer
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1990 - 1991
Rechtsvorm: Commissie
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Per 1 januari 1990 is de Adviescommissie CPA ingesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Basisgezondheidsdienst.

Taken en activiteiten

De Adviescommissie heeft tot taak het voorbereiden van de besluitvorming in het Dagelijks Bestuur inzake: het overeenkomstig de Wet Ambulancevervoer en de bij of krachtens die wet gegeven voorschriften instandhouden, inrichten en beheren van de centrale post; het voorzien in de continu parate communicatie door of vanwege de centrale post ter regeling en begeleiding van het ambulancevervoer voor het grondgebied der deelnemende gemeenten; het bevorderen van samenwerking met brandweer, politie en andere door het algemeen bestuur aan te wijzen hulpverleningsdiensten. De commissie is bevoegd desgevraagd of eigener beweging, advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over aangelegenheden die verband houden met de haar opgedragen taak.

Organisatie

In de Adviescommissie hebben zitting: een lid uit het dagelijks bestuur, twee leden uit het algemeen bestuur, een lid namens de ziekenfondsen/ziektenkostenverzekeraars, een lid namens de nederlandse organisatie voor het personenvervoer.

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door R. van Mil. (1993)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden