header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Adviescommissie Jeugdgezondheidszorg

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Adviescommissie Jeugdgezondheidszorg
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1987 - 1991
Rechtsvorm: Commissie
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Per 1 januari 1987 is door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Basisgezondheidsdienst de Adviescommissie JGZ ingesteld. Bij de samenstelling van de commissie is het onderwijsveld bekeken vanuit vier invalshoeken, te weten : participanten (schoolbesturen, onderwijsgevenden en ouders); levensbeschouwing (openbaar, bijzonder neutraal, rooms-katholiek en protestant-christelijk); onderwijstype (basis-, speciaal-, voortgezet- en beroepsonderwijs); geografische herkomst (Nijmegen-stad, Rijk van Nijmegen, Mook en Gennep en Maas en Waal).

Taken en activiteiten

De Adviescommissie is in het leven geroepen om als intermediair orgaan tussen de scholen en de BaGD te fungeren en op basis daarvan het bestuur inzake jeugdgezondheidszorgaangelegenheden van advies te dienen. De commissie adviseert het dagelijks en het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken de jeugdgezondheidszorg betreffende.

Organisatie

In de adviescommissie hebben zitting: een lid uit het dagelijks bestuur en minimaal vier en maximaal acht leden afkomstig uit het onderwijsveld.

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door R. van Mil. (1993)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden