header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • ANAB Nijmegen
  • Algemene Nederlandse Landarbeidersbond, afdeling Nijmegen
  • ANLB Nijmegen

Bestaansperiode: 1957 - 1970
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), een socialistische vakcentrale die in 1906 werd opgericht, riep in 1907 een vakbond voor landarbeiders in het leven: de Nieuwe Nederlandse Landarbeidersbond. In 1908 sloot een andere vakbond, de Bond van Zuivelfabriekarbeiders (opgericht in 1900), zich bij het NVV aan. De twee vakbonden fuseerden in 1909 tot de Bond van Arbeiders in Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf. Deze vakbond deelde het lot van het NVV: opheffing in 1942 en heroprichting in 1945. De bond wijzigde zijn naam in 1948 tot Algemene Nederlandse Landarbeidersbond en in 1952 tot Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB). In 1970 vormde de ANAB samen met de Algemene Bedrijfsbond Voedings- en Genotmiddelen (ABVG) de Agrarische en Voedingsbedrijfsbond (AVB), die op zou gaan in de Voedingsbond NVV.

Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.

Taken en activiteiten

De bond had als doel op te komen voor de materiële belangen van zijn leden, in zake loon en arbeidsomstandigheden. De afdeling behartigde deze belangen op plaatselijk niveau.

Organisatie

Het afdelingsbestuur werd jaarlijks verkozen op de algemene ledenvergadering.

Locatie

1957-1970:NijmegenKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden