header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Algemene Nederlandse Bond voor de Bouwnijverheid, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Algemene Nederlandse Bond voor de Bouwnijverheid, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • ANB, afdeling Nijmegen
  • Algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond (ANB), afdeling Nijmegen 1920 - 1952
  • Algemeene Nederlandsche Bond van Bouwarbeiders, afdeling Nijmegen 1920 - 1952
  • Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond, afdeling Nijmegen 1952 - 1967
Bestaansperiode: 1920 - 1970
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Op 11 januari 1920 fuseerden de Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond en de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders tot de Algemeen Nederlandsche Bond van Bouwvakarbeiders (ANB). Later sloten de Nederlandsche Schildersgezellenbond (1941) en de Algemeene Nederlandsche Stucadoorsbond (1945) zich hierbij aan. De ANB was één van de vakbonden van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), een vakcentrale die tot 1940 nauw gelieerd was met de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en na 1945 met de Partij van de Arbeid (PvdA). Op 1 januari 1951 stapte het NVV over van een indeling op basis van beroepsgroepen naar één op basis van bedrijfstakken. Voor de ANB betekende dit dat hij voortaan de belangen van alle werknemers in de bouwsector ging behartigen, dus ook het administratieve personeel. Mede hierom wijzigde de ANB in 1952 van een ‘Bouwarbeidersbond’ in een ‘Bouwbedrijfsbond’. De ANB werd in 1971 samengevoegd met de Algemene Bedrijfsbond voor Meubilerings- en Houtbedrijven (ABMH) tot de Algemene Nederlandse Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid, doorgaans aangeduid als de Bouwbond NVV.

Geschiedenis

Al in 1920, kort na de oprichting van de landelijke ANB, werd de Nijmeegse afdeling opgericht, die zich in haar eerste jaren onderscheidde door de eigenzinnige koers die zij voerde, waarbij zij zich weinig aan het landelijk bondsbestuur gelegen liet liggen. Zo sloten zij en de andere Nijmeegse bouwbonden in 1920 nog een plaatselijk cao met de werkgevers. Uiteindelijk werd haar rol gereduceerd tot die van plaatselijke vertegenwoordiging van de landelijke bond. Na de Tweede Wereldoorlog volgde ze de veranderingen die de landelijke bond doorliep. In 1971 fuseerde zij met de afdeling Nijmegen van de ABMH.

Taken en activiteiten

De ANB was een vakbond bestemd voor werknemers in de bouwnijverheid. Zijn taak was opkomen voor de materiële belangen van zijn leden op het gebied van loon en arbeidsomstandigheden. De taak van de afdeling was de behartiging van deze belangen op lokaal niveau.

Organisatie

De Nijmeegse leden van de ANB kozen jaarlijks uit hun midden een afdelingsbestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele algemene bestuursleden. Het bestuur coördineerde acties, handelde dringende kwesties af en bepaalde de agenda van de ledenvergadering.

Locatie

1920-1970: Nijmegen

Bronnen

  • H. Righart en J. Ramakers, Steigers weg! Bouw- en houtbonden van verdeeldheid naar eenheid 1945-1981, Baarn 1982.
  • M. Alofs, Steen voor steen. Geïllustreerde geschiedenis van de vooroorlogse bouw- en houtbonden in Nijmegen, Nijmegen 1985.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden