Algemene Nederlandse Grafische Bond, afdeling Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Algemene Nederlandse Grafische Bond, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: Algemeene Nederlandsche Typografenbond, afdeling Nijmegen (1891-1945)| * Andere naam::Algemeene Nederlandsche Typografenbond, afdeling Nijmegen (1891-1945)|}} {{#if: ANTB Nijmegen| * Andere naam::ANTB Nijmegen|}} {{#if: ANGB Nijmegen| * Andere naam::ANGB Nijmegen|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1891 - Eindjaar::1979
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Vereniging
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: Druk en Papier FNV, afdeling Nijmegen| * voorganger van::Druk en Papier FNV, afdeling Nijmegen|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126498116%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126498116%7C
|}}{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126498116%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: |

Algemene context

|}}

{{#if: De Algemeene Nederlandsche Typografenbond (ANTB) was de eerste landelijk vakbond in Nederland. Hij werd op 2 april 1866 opgericht door Amsterdamse en Arnhemse typografen. Met Arnhemse steun werd het jaar daarop al een afdeling opgericht in Nijmegen, maar de leden daarvan kregen van hun werkgever onmiddellijk hun congé. Bij gebrek aan activiteit werd de afdeling daarom in 1871 weer ontbonden. Pas in 1891 werd er opnieuw een afdeling opgericht, die dit keer wel standhield. De ANTB was een algemene vakbond, wat betekende dat hij niet aan een confessie verbonden was. De bond onderhield wel nauwe betrekkingen met de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, al trad hij pas in 1913 toe tot het Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen (NVV), de vakcentrale die de sociaaldemocraten hadden opgericht. De ANTB verdween in 1942, toen het NVV werd omgevormd tot het Nederlands Arbeidsfront (NAF). In 1945 werd de bond heropgericht als de Algemene Nederlandse Grafische Bond (ANGB), officieel de opvolger van de ANTB en drie andere vakbonden, die in Nijmegen nooit actief waren geweest. Het NVV fuseerde in 1982 met het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), de katholieke vakcentrale, tot de Federatie Nederlands Vakbeweging (FNV). Vooruitlopende op deze fusie werden alle NKV- en NVV-bonden aangemoedigd onderling eveneens fusies aan te gaan. Voor de ANGB betekende dit een samengaan met de Grafische Bond NKV. In Nijmegen gingen de afdelingen van beide vakbonden op 30 november 1979 een federatie aan, die op 1 januari 1982 werd omgezet in een volledige fusie onder de naam Druk en Papier FNV, afdeling Nijmegen.|

Geschiedenis

De Algemeene Nederlandsche Typografenbond (ANTB) was de eerste landelijk vakbond in Nederland. Hij werd op 2 april 1866 opgericht door Amsterdamse en Arnhemse typografen. Met Arnhemse steun werd het jaar daarop al een afdeling opgericht in Nijmegen, maar de leden daarvan kregen van hun werkgever onmiddellijk hun congé. Bij gebrek aan activiteit werd de afdeling daarom in 1871 weer ontbonden. Pas in 1891 werd er opnieuw een afdeling opgericht, die dit keer wel standhield. De ANTB was een algemene vakbond, wat betekende dat hij niet aan een confessie verbonden was. De bond onderhield wel nauwe betrekkingen met de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, al trad hij pas in 1913 toe tot het Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen (NVV), de vakcentrale die de sociaaldemocraten hadden opgericht. De ANTB verdween in 1942, toen het NVV werd omgevormd tot het Nederlands Arbeidsfront (NAF). In 1945 werd de bond heropgericht als de Algemene Nederlandse Grafische Bond (ANGB), officieel de opvolger van de ANTB en drie andere vakbonden, die in Nijmegen nooit actief waren geweest. Het NVV fuseerde in 1982 met het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), de katholieke vakcentrale, tot de Federatie Nederlands Vakbeweging (FNV). Vooruitlopende op deze fusie werden alle NKV- en NVV-bonden aangemoedigd onderling eveneens fusies aan te gaan. Voor de ANGB betekende dit een samengaan met de Grafische Bond NKV. In Nijmegen gingen de afdelingen van beide vakbonden op 30 november 1979 een federatie aan, die op 1 januari 1982 werd omgezet in een volledige fusie onder de naam Druk en Papier FNV, afdeling Nijmegen. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De ANGB was een vakbond en had als taak op te komen voor de materiële belangen, in zake loon en arbeidsomstandigheden, van zijn leden, werknemers in de grafische sector. De afdeling Nijmegen behartigde deze belangen op lokaal niveau.|

Taken en activiteiten

De ANGB was een vakbond en had als taak op te komen voor de materiële belangen, in zake loon en arbeidsomstandigheden, van zijn leden, werknemers in de grafische sector. De afdeling Nijmegen behartigde deze belangen op lokaal niveau. |}}

{{#if: Het bestuur, samengesteld uit voorzitter, secretaris, penningmeester en enige algemene bestuursleden, werd jaarlijks verkozen tijdens de ledenvergadering, waarvoor alle leden van de bond werkzaam in Nijmegen waren uitgenodigd.|

Organisatie

Het bestuur, samengesteld uit voorzitter, secretaris, penningmeester en enige algemene bestuursleden, werd jaarlijks verkozen tijdens de ledenvergadering, waarvoor alle leden van de bond werkzaam in Nijmegen waren uitgenodigd. |}}

{{#if: {{#if:1891-1979|locatie periode::1891-1979:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1891-1979|locatie periode::1891-1979:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: De Algemeene Nederlandsche Typografenbond (ANTB) was de eerste landelijk vakbond in Nederland. Hij werd op 2 april 1866 opgericht door Amsterdamse en Arnhemse typografen. Met Arnhemse steun werd het jaar daarop al een afdeling opgericht in Nijmegen, maar de leden daarvan kregen van hun werkgever onmiddellijk hun congé. Bij gebrek aan activiteit werd de afdeling daarom in 1871 weer ontbonden. Pas in 1891 werd er opnieuw een afdeling opgericht, die dit keer wel standhield. De ANTB was een algemene vakbond, wat betekende dat hij niet aan een confessie verbonden was. De bond onderhield wel nauwe betrekkingen met de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, al trad hij pas in 1913 toe tot het Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen (NVV), de vakcentrale die de sociaaldemocraten hadden opgericht. De ANTB verdween in 1942, toen het NVV werd omgevormd tot het Nederlands Arbeidsfront (NAF). In 1945 werd de bond heropgericht als de Algemene Nederlandse Grafische Bond (ANGB), officieel de opvolger van de ANTB en drie andere vakbonden, die in Nijmegen nooit actief waren geweest. Het NVV fuseerde in 1982 met het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), de katholieke vakcentrale, tot de Federatie Nederlands Vakbeweging (FNV). Vooruitlopende op deze fusie werden alle NKV- en NVV-bonden aangemoedigd onderling eveneens fusies aan te gaan. Voor de ANGB betekende dit een samengaan met de Grafische Bond NKV. In Nijmegen gingen de afdelingen van beide vakbonden op 30 november 1979 een federatie aan, die op 1 januari 1982 werd omgezet in een volledige fusie onder de naam Druk en Papier FNV, afdeling Nijmegen.| {{#if: * M. Alofs, 100 jaar grafische vakbeweging in Nijmegen, Nijmegen 1991.|

Bronnen

  • M. Alofs, 100 jaar grafische vakbeweging in Nijmegen, Nijmegen 1991.

|}} |}}

{{#if: De Algemeene Nederlandsche Typografenbond (ANTB) was de eerste landelijk vakbond in Nederland. Hij werd op 2 april 1866 opgericht door Amsterdamse en Arnhemse typografen. Met Arnhemse steun werd het jaar daarop al een afdeling opgericht in Nijmegen, maar de leden daarvan kregen van hun werkgever onmiddellijk hun congé. Bij gebrek aan activiteit werd de afdeling daarom in 1871 weer ontbonden. Pas in 1891 werd er opnieuw een afdeling opgericht, die dit keer wel standhield. De ANTB was een algemene vakbond, wat betekende dat hij niet aan een confessie verbonden was. De bond onderhield wel nauwe betrekkingen met de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, al trad hij pas in 1913 toe tot het Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen (NVV), de vakcentrale die de sociaaldemocraten hadden opgericht. De ANTB verdween in 1942, toen het NVV werd omgevormd tot het Nederlands Arbeidsfront (NAF). In 1945 werd de bond heropgericht als de Algemene Nederlandse Grafische Bond (ANGB), officieel de opvolger van de ANTB en drie andere vakbonden, die in Nijmegen nooit actief waren geweest. Het NVV fuseerde in 1982 met het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), de katholieke vakcentrale, tot de Federatie Nederlands Vakbeweging (FNV). Vooruitlopende op deze fusie werden alle NKV- en NVV-bonden aangemoedigd onderling eveneens fusies aan te gaan. Voor de ANGB betekende dit een samengaan met de Grafische Bond NKV. In Nijmegen gingen de afdelingen van beide vakbonden op 30 november 1979 een federatie aan, die op 1 januari 1982 werd omgezet in een volledige fusie onder de naam Druk en Papier FNV, afdeling Nijmegen.|

Verantwoording

{{#if: Andreas Caspers en Robert Spanings|Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings.|}} {{#if:2017|(2017)|}}

|}}


{{#if: 13 Arbeidsverhoudingen en werkgelegenheid| |}} {{#if: Grafische bonden| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:1369| |}}