header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Algemene Volksuniversiteit Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Algemene Volksuniversiteit Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1967 - 1973
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Voor de volwasseneneducatie waren in het midden van de twintigste eeuw in Nijmegen twee voorzieningen: de R.K. Volksuniversiteit en de Algemene Volksuniversiteit Nijmegen. Deze laatste bestond zeker al in 1931.

Geschiedenis

Op 7 juni 1967 besloten de twee organisaties te fuseren. Ze gingen verder onder de naam ‘Algemene Volksuniversiteit Nijmegen’. Deze was aangesloten bij de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten en was niet op godsdienstige leest geschoeid. De volksuniversiteit werkte bij het organiseren van cursussen en lezingen samen met de afdeling Nijmegen van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk, het NIVON.

De volksuniversiteit gaf in de eerste jaren zeer uiteenlopende cursussen, zoals over talen, de geschiedenis van Nijmegen, autotechniek en bloemschikken. Ook waren er lezingen en een jaarlijkse excursie. De cursussen en lezingen werden op uiteenlopende locaties gegeven, zoals in het opleidingsinstituut De Klokkenberg aan de Ubbergseveldweg en in het Stedelijk Gymnasium aan de Van Schevichavenstraat.

De terugloop van het aantal leden, die al vóór de fusie in gang was gezet, bleek niet te stoppen: telde de vereniging in seizoen 1967-1968 nog 525 leden, in 1972-1973 was het aantal geslonken tot circa 125. Een flinke uitkleding van het aanbod was het gevolg.

Op 28 juni 1973 besprak het bestuur het voortbestaan van de volksuniversiteit. De algemene ledenvergadering besloot op 5 oktober tot opheffing, op voorwaarde dat er een werkgroep zou worden gevormd ter oprichting van een volksuniversiteit ‘nieuwe stijl’. Pas in 1976 legde een werkgroep de eerste contacten voor de heroprichting van een volksuniversiteit in Nijmegen, de Volksuniversiteit Nijmegen en Omstreken.

Taken en activiteiten

Het doel van de vereniging was het bevorderen van algemene ontwikkeling in de ruimste zin, met uitsluiting van vakopleiding.

Organisatie

Er was een bestuur bestaande uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een eerste en tweede secretaris, een eerste en tweede penningmeester en een lid. Ook was er een verenigingsraad.

Locatie

1967-1973:Nijmegen Sloetstraat 14 locatie in googlemaps

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden