Algemene begraafplaats Hees

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens begraafplaats
Soort: Algemeen
Straatnaam : Korte Bredestraat
In gebruik vanaf: vijftiende eeuw
In gebruik tot en met: 1890


Geschiedenis

De Algemene Begraafplaats te Hees lag ten zuiden van het huidige kerkgebouw van de hervormde gemeente. Een eerste kerk aan de Korte Bredestraat in Hees werd vermoedelijk gebouwd aan het begin van de vijftiende eeuw. Het huidige kerkgebouw dateert uit midden zestiende eeuw. De begraafplaats bestond sinds de Reformatie uit een Nederlands hervormd en een rooms-katholiek gedeelte. Van het katholieke gedeelte werd waarschijnlijk na 1848 geen gebruik meer gemaakt, aangezien er in dat jaar een rooms-katholieke begraafplaats werd geopend aan de Dennenstraat te Neerbosch.

In 1890 werd het algemene kerkhof in Hees gesloten, omdat aan de Graafseweg een nieuwe algemene begraafplaats was aangelegd. De oude locatie werd rond 1915 veranderd in een plantsoen, waarop in 1921 een muziektent verrees. In de jaren vijftig werd de in de Tweede Wereldoorlog beschadigde kerk in Hees hersteld en kwam er een consistorieruimte aan de achterkant van de kerk. Bij latere werkzaamheden aan deze ruimte werden beenderresten aangetroffen. Ook bij het aansluiten van de consistorieruimte op de riolering in november 2005 stuitte men op een grafkelder, waar bij verder onderzoek meer beenderresten zijn gevonden. Waarschijnlijk zijn noch de grafkelders noch de begraafplaats geruimd.

Begraafregisters

Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) beschikt over een aantal begraafregisters van de Algemene Begraafplaats in Hees. Aanwezig zijn de registers van de periodes 1 januari 1759 tot 1 december 1784, 29 juli 1786 tot 18 juni 1796, 31 januari 1797 tot 31 december 1810 en 1812 (RAN, Retroacta Burgerlijke Stand, inv.nrs. 1265-1267). In de studiezaal van het RAN zijn deze begraafboeken digitaal en op microfiche te raadplegen

Bronnen

  • J. Ceulemans, Begraven en begraafplaatsen in Nijmegen, Nijmegen 1984, p. 47-50.
  • P. Eijkhout, De oude Begraafplaatsen in Hees-Neerbosch-Hatert, Nijmegen 2006, p. 25, 27.
  • Het schependom van Nijmegen in woord en beeld. Geschiedkundige en hedendaagse beschrijving van Hees, Neerbosch en Hatert met wandelkaart, Hees 1912 (heruitgave 1986), p. 148.

Verantwoording

Ilse Nagelkerke, Begraafplaatsen in Nijmegen in de 19e en 20e eeuw (stage-onderzoek geschiedenisopleiding Radboud Universiteit Nijmegen 2007)


Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...