Algemene voorwaarden

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Het digitale Huis van de Nijmeegse geschiedenis is voor iedereen die zich registreert toegankelijk om artikelen te wijzigen, toe te voegen of een reactie te geven. Door u te registreren gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. De redactie heeft het recht om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Als u niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Als u wel gebruik blijft maken, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.

 1. De gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen als van een zorgvuldige en verantwoorde gebruiker mag worden verwacht.
 2. Voor de inhoud van het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis wordt gebruik gemaakt van de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen Licentie, tenzij anders vermeld
 3. De gebruiker verklaart rechthebbende te zijn ten aanzien van bijdragen die hij op het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis publiceert, dan wel volledig gerechtigd en bevoegd te zijn om de licentie zoals hierboven omschreven, te verlenen.
 4. De gebruiker vrijwaart de eigenaar van het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis voor alle aanspraken van derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit het door de gebruiker in strijd handelen met deze gebruiksvoorwaarden.
 5. De redactie van het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie in de wiki.
 6. Commerciële boodschappen mogen niet worden geplaatst.
 7. De eigenaar van het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen bijdragen te verwijderen of gebruikers op grond van bijdragen de toegang tot het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis te ontzeggen.
 8. De eigenaar van het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis behoudt zich het recht voor links naar andere websites te verwijderen.
 9. Bijdragen waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en waarin andermans mening niet wordt gerespecteerd, worden verwijderd.
 10. Bijdragen moeten in begrijpelijk Nederlands geschreven zijn. Wordt een reactie door teveel taal- en stijlfouten onbegrijpelijk, dan wordt die reactie verwijderd. De redactie voert geen correcties uit.
 11. Het is niet toegestaan inhoud aan te maken die:
- inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder begrepen auteursrechten en enige vorm van intellectuele eigendom
- inbreuk maakt op wetgeving; denk daarbij in het bijzonder aan artikel 1 van de Grondwet: : "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
- inbreuk maakt op de privacy; persoonsgegevens (telefoonnummers, adressen) worden verwijderd
- schadelijk is voor derden
- schade toe kan brengen aan gegevens of systemen of
- het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis of de inhoud daarvan mogelijkerwijze destabiliseren