header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ambt Malburgen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Ambt Malburgen
Andere naam (namen):
  • Ambt Huissen en Malburgen

Bestaansperiode: 1310 - 1838
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Het ambt Malburgen is vermoedelijk ontstaan omstreeks 1310 als gevolg van de politiek van de Kleefse Graaf Dirk IX (1310-1347). Kort daarvoor hadden zijn voorgangers Malburgen verworven uit de bezittingen van de geslachten Van Smithuizen en Van de Lek. Hij streefde een bestuurlijke reorganisatie van zijn graafschap na waarin hij een hoofdrol toe kende aan steden en ambten. Het ambt Malburgen hoorde samen met de stad Huissen en het ambt Huissen tot het Drostambt Huissen. De graaf benoemde de drost of ambtman. De ambtman vervulde tevens de functie van richter. Na 1609 vererfde het drostambt Huissen aan de Brandenburgse keurvosten, vanaf 1701 Koningen in Pruisen. Onder de Pruisen werd het ambt bestuurd door een koninklijke ambtenaar; de 'Kreiseinnehmer. Van 1806 tot 1808 hoorde het ambt bij het Groothertogdom Berg, van 1808 tot 1811 bij het Koninkrijk Holland. In 1811 werd het Koninkrijk Holland ingelijfd bij Frankrijk en vormde het ambt Malburgen met het ambt Huissen, de stad Huissen en het dorp Elden de gemeente of 'mairie' Huissen. Van 1813 tot 1 juni 1816 was het ambt weer Pruisisch waarna het definitief overging naar het Koninkrijk der Nederlanden. De geërfden waren na 1811 vooral verantwoordelijk voor het polderbeheer en de afwikkeling van schulden uit het anciën regime. Bij de invoering van het rivierpolderreglement van 1838 ging het ambt op in de dorpspolder Huissen.

Locatie

-: Malburgen

Bronnen

  • Graswinckel, Jhr. Mr. D.P.M., Rechterlijke archieven der voormalige Kleefsche enclaves in Gelderland, Den Haag 1927
  • Smit, Dr E.J.Th.A.M.A., De oude Kleefse enklaves en hun overgang naar Gelderland, Zutphen 1975
  • Zweers, Drs J.H.F. en Dr E.J.Th.A.M.A. Smit, Geschiedenis van Huissen, Huissen 2000
  • Smit, Dr E.J.Th.A.M.A, Canon van de Huissense geschiedenis, Huissen 2009

VerantwoordingKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden