header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Anarchistische Groep Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Anarchistische Groep Nijmegen
Andere naam (namen):
  • AGN

Bestaansperiode: 2009 -
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Het anarchisme als politieke stroming ontstond eind negentiende eeuw als afsplitsing van het socialisme. De stroming onderscheidt zich vooral van het socialisme doordat zij een hiërarchische opbouw van de samenleving afwijst. De hoogtijdagen van het anarchisme in Europa lagen in het begin en in de zestiger jaren van de twintigste eeuw. In de jaren zeventig en tachtig kwam het anarchisme - ook in Nijmegen - tot uiting in de links-radicale-, kraak- en punkbeweging, maar rond de eeuwwisseling leidde de anarchistische beweging een sluimerend bestaan. Activiteiten bleven plaatsvinden in voormalig krakersbolwerk Grote Broek en enkele andere plaatsen, maar samenhang ontbrak. Om de lokale anarchistische beweging nieuw leven in te blazen werd in augustus 2009 de Anarchistische Groep Nijmegen (AGN) opgericht.

Geschiedenis

De Anarchistische Groep Nijmegen (AGN) bestaat uit een groep mensen die de anarchistische en libertair-socialistische theorie bestuderen en bediscussiëren. Zij manifesteert zich vooral als platform en minder als actiegroep. De AGN is aangesloten bij de landelijke anarchistische organisatie de Vrije Bond en onderhoudt banden met de Anarchist Black Cross Nijmegen, een anarchistisch politiek ondersteuningsnetwerk dat (politieke) gevangenen ondersteunt met juridische en materiële bijstand, in de vorm van literatuur en geld.
Sinds 2012 brengt de AGN de nieuwsbrief 'inBeweging' uit; daarnaast geeft de groep pamfletten uit en verspreidt zij nieuws via de eigen website.

Taken en activiteiten

Met de Anarchistische Groep Nijmegen poogt de "libertaire sociale beweging in Nederland een praktijk te ontplooien en voorzieningen te treffen waarbinnen zij zich als revolutionaire beweging kunnen ontwikkelen." De groep wil een platform bieden met als doel om anarchistische structuren te creëren, acties en de manier van organiseren binnen de beweging te verbeteren en het begrip over de wereld te vergroten. Dat doet zij onder meer door het organiseren van activiteiten zoals informatie- en discussieavonden, kookcursussen en demonstraties.

Locatie

-:Nijmegen

Bronnen

  • inBeweging, nieuwsbrief van de AGN, nummer 1
  • website www.anarchistischegroepnijmegen.nl

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2014)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden