header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

April 1994

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in april 1994 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1994.


KRONIEK 1994
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 In de toekomst zullen alle winkels voor woninginrichting een plaatsje moeten krijgen in de Brabantse Poort. Zo kan hier een 'Themapark Wonen' ontstaan. Het betekent wel dat nieuwe woninginrichters zich niet meer zullen mogen vestigen in de binnenstad. Dat staat in een beleidsnotitie die burgemeester en wethouders voorleggen aan belanghebbenden.
 • 4 De achtste Nijmeegse Paasmarkt valt door aanhoudende regenval letterlijk in het water. Verschillende optredens moeten worden afgeblazen.
 • 6 Vandaag meldt de krant dat de lerarenopleiding aan de Hogeschool Gelderland in Nijmegen 25 man aan personeel ontslaat en twee directeuren op non-actief zet. De zogenaamde educatieve faculteit heeft grote financiële problemen.
 • 8 Op twee plaatsen hebben vannacht militante acties van een zich ELFN (Earth Liberation Front Nederland) noemende actiegroep tegen het autoverkeer plaatsgevonden. Aan het Industrieplein is brand gesticht in een benzinestation en op de St. Annastraat worden de banden van zes auto's lekgestoken.
 • 10 In de Jan Massinkhal, nabij de Goffert, wordt een mineralen- en fossielenbeurs gehouden die vele bezoekers trekt.
 • 11 Vandaag start in de Sint-Stevenskerk het Internationale Orgelconcours Nijmegen.- Op 91-jarige leeftijd overlijdt dr. Siem van der Meer, 91 jaar oud. Hij was oud-leraar aan het Canisiuscollege, oud-rector van het Craneveldt-Lyceum en speelde een rol in het culturele Leven van Nijmegen.
 • 12 Vandaag is het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Nieuw zijn Jacques Thielen (PvdA) en Henk Janssen (D'66). Behalve de burgemeester maken verder deel uit van het college Marja Alofs (D'66), Ronald Migo (CDA), Wim Hompe (PvdA) en Ton Buitenhuis (CDA). De laatste treedt ook op als loco-burgemeester. GroenLinks is uit de boot gevallen.
 • 13 Minister Alders zegt een rijksbijdrage van 103,5 miljoen gulden toe voor woningbouw in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. Een deel daarvan is bedoeld voor 6500 door Nijmegen in de Betuwe te bouwen huizen. Daarmee is de Waalsprong een stukje dichterbij gekomen.
 • 15 Jan Wijnia en Eva Weber (Groen Links) worden uitgewuifd als oudwethouders. Velen komen hun de hand drukken in de Schepenzaal van het Raadhuis.
 • 17 In de vroege ochtenduren valt café Du Commerce, Ziekerstraat/hoek Koningsplein, ten offer aan brandstichting. De benedenverdieping brandt vrijwel geheel uit.- De Maria Geboortekerk aan het Mariaplein viert haar eeuwfeest in aanwezigheid van mgr. J. ter Schure, bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch.
 • 19 Het wil maar niet lukken met een lokale omroep in de stad. Een poging van wethouder M. Alofs om de vijf initiatiefnemers die het werk van de failliete Omroep Nijmegen willen voortzetten op één lijn te krijgen, is mislukt.- Start van een grootscheepse opgraving van delen van de Romeinse stad op het terrein van de voormalige bouwmaterialenhandel PontMeijer aan de Weurtseweg. Stadsarcheoloog Jan Thijssen denkt daarvoor twee a drie jaar nodig te hebben.
 • 21 Mevrouw M. Gaartman viert vandaag haar honderdste verjaardag. Vijftig jaar geleden is zij vanuit de Amsterdamse Jordaan naar Nijmegen gekomen.
 • 22 Alweer een café-brand, ditmaal in hartje Hees. Café 'de Zon' brandt volledig uit. Alleen de muren blijven overeind staan.
 • 25 Voor de Titus Brandsmakapel aan de Doddendaal houdt de Vriendenkring van Oud-Dachauers de jaarlijkse Dachau-herdenking. Burgemeester d'Hondt en professor J. Peters van het College van Bestuur der Katholieke Universiteit, waar Brandsma hoogleraar was, leggen een krans.
 • 26 Deze week worden 550 nieuwe, elektronische parkeermeters geplaatst. Behalve guldens slikken ze ook D-Marken. Tegelijk worden de tarieven aangepast, naar boven toe, wel te verstaan.
 • 27 Vandaag is overleden Rob Oosthout, 70 jaar oud. Jarenlang was hij directeur van Cultureel Centrum de Lindenberg. Daarvoor had hij al aan het hoofd gestaan van het Museum voor Schone Kunsten, zat hij in het bestuur van de Raad van Kerken en was hij voorzitter van de vereniging van werkgevers van vormingscentra. Hij was een stuwende kracht voor cultureel Nijmegen.
 • 28 Op Nijmegen CS stopt vandaag de Anti-racisme-trein, die informeert over rechts-extremisme. Er is o.a. een rijdende tentoonstelling van de Anne Frank Stichting te zien. Bij aankomst wordt de trein echter naar een zijspoor gedirigeerd, zodat hij slechts weinig bekijks trekt.
KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden