April 1997

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in april 1997 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1997.


KRONIEK 1997
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Bijna de helft van alle Nijmegenaren vindt dat er onvoldoende plaatsen in de stad zijn waar jongeren elkaar in hun vrije tijd kunnen ontmoeten. Ook vindt men dat er te weinig voor de jeugd georganiseerd wordt. Vooral het stadsdeel Dukenburg komt er bekaaid af. Hatert, de Gildekamp en de Kolpingbuurt scoren in de Stadspeiling eveneens zeer laag.
 • 2 Er is een masterplan gepresenteerd om de autosnelweg A325 tussen de Waalbrug en het knooppunt Ressen om te vormen tot een nieuwe 'stads-as'. Wat sfeer betreft moet de snelweg na de Waalsprong gaan lijken op de Oranje singel, compleet met laanbeplanting, smallere rijstroken en een maximum snelheid van 50 km per uur.
 • 3 Namens de gemeente ontvangt burgemeester mr. E.M. d'Hondt in Den Haag uit handen van minister H. Dijkstal van Binnenlandse Zaken de prijs voor het beste minderhedenbeleid. Nijmegen is een echte multi-culturele stad, zo vindt de rijksoverheid.
 • 4 Bij opgravingen op het Kelfkensbos, voorafgaand aan de bouw van een grote parkeergarage, is een gemetseld waterbassin, een zogenaamde 'poel', vrijwel compleet aan het daglicht gekomen. Het bouwwerk op hoefijzervormige plattegrond, dat met grote bakstenen spaarbogen een ruimte van 12 x 20 m omsluit, is rond het midden van de zestiende eeuw hier gebouwd. Het diende voor het drenken van vee en het blussen van branden.
 • 5 Vijf Nijmeegse politieagenten worden naar huis gestuurd, omdat ze herhaaldelijk de fatsoensnormen zouden heb ben overschreden bij het begeleiden van een aantal stadswachten.
 • 9 Een twintigtal krakers heeft het voormalige lijkenhuisje op het LIMOS-terrein bezet. De krakers noemen dit een 'voorproefje op de toekomstige bestemming van het complex', maar wethouder J. Thielen ziet de toekomst van het voormalige kazerneterrein heel anders.
 • 12 De gemeente gaat op zoek naar een nieuwe locatie voor de woonboten die nu nog in 't Meertje liggen. Gedacht wordt aan een plaats in een van de talrijke plassen van het Waalspronggebied.
 • 14 De gemeentelijke Afdeling Beplantingen, vroeger de Plantsoenendienst, gaat experimenteren met kokosvezel als onkruidbestrijder. Dit biologisch af breekbare product vormt een licht dichte laag die het ontkiemen van onkruidzaden in plantsoenen moet tegengaan.
 • 15 Vier uitgeprocedeerde Iraniërs zoeken hun toevlucht in de kerk van de Goede Herder in Neerbosch. Daar zetten ze om uitzetting te voorkomen hun hongerstaking voort.
 • 21 Er is een strijd ontbrand over de vraag wie in het Waalspronggebied scholen mag stichten. Het Nijmeegse stadsbestuur is voorstander van grootschaligheid en wil de scholen in beheer geven van slechts drie grote Nijmeegse organisaties. De Stichting R.K. Onderwijs Lent vindt daarentegen dat de scholen binnen haar werkterrein komen te liggen en pleit juist voor kleinschaligheid.
 • 26 Vandaag wordt de 400-ste sterfdag van Petrus Canisius plechtig herdacht. In het Hunnerpark bij het Canisiusmonument vindt een kranslegging plaats.
 • 28 Vanaf deze week liggen de dossiers van de vuil-grondaffaire bij de gemeente ter inzage: 40 ordners met in totaal 12.000 pagina's. Ter bescherming van de privacy van de betrokkenen hebben gemeenteambtenaren alle namen weggelakt en vervangen door functieaanduidingen. Desondanks worden twee zaken duidelijk: de strafwet is overtreden en politici en ambtenaren hebben geprobeerd elkaar de Zwarte Piet toe te spelen. Hoewel strafbare feiten zijn gepleegd, ziet het Openbaar Ministerie af van vervolging.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...