April 2000

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in april 2000 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2000.


KRONIEK 2000
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 De eerste spade voor de heroprichting van het Quack-monument wordt door liefst 45 sponsors in de grond gestoken.
 • 2 Het Van 't Lindenhoutmuseum in Neerbosch is voortaan elke eerste zondag van de maand (tussen 12.00 uur en 16.00 uur) voor iedereen vrij toegankelijk. - Landelijke Tuinbouwdag ('Kom in de Kas') biedt onder meer gelegenheid om in de Lentse Historische Tuin te gaan kijken.
 • 3 Rijschool Brinkhoff-Verhoeckx vestigt zich aan de St Jacobslaan, na van gemeentewege 'een beetje weggepest te zijn' van het oude adres aan de Mariënburgsestraat. - Vier projectontwikkelaars presenteren in het kader van een gemeentelijke prijsvraag hun plannen voor de bouw van appartementen op het Limosterrein en in de Snijderskazerne.
 • 4 Nijmegen meldt zich af als locatie voor 'De Bus', een SBS6-programma waarin jongeren acteren dat zij gewoon doen en waarbij de grenzen van de wansmaak nog wat verlegd worden. - De gemeente koopt het fabrieksgebouw en het bijbehorend terrein van Compaq voor 25 miljoen gulden om er de eigen Stadsbedrijven onderdak te bieden.
 • 5 Peter Hekking, de bekendste dakloze van Nijmegen en vaste verschijning bij het postkantoor aan de Van Schevichavenstraat, overlijdt op 50-jarige leeftijd.
 • 6 De burgemeester bepleit het gebruik van een oude loods in de Nieuwe Marktstraat als een soort 'drive in'-afwerkplek, om zo de reistijd tussen tippelzone en afwerkplek te verkleinen.
 • 7 H.J. Kuyt, hoofdredacteur van dagblad De Gelderlander, legt zijn functie neer. Zijn vertrek is het gevolg van een vertrouwenscrisis tussen hem, de redactie en de adjunct-hoofdredacteuren.
 • 9 Open Nederlandse Stijldanskampioenschappen voor dames-en herenparen in De Vereeniging.
 • 10 Aan de Nijmeegse (half)zussen Wilhelmina en Johanna Bisschops wordt postuum de Yad Vashem-onderscheiding toegekend. In de Tweede Wereldoorlog boden de zussen onderdak aan de Nijmeegse joodse familie Gottschalk. De Israëlische staatsonderscheiding is in Arnhem aan de nabestaanden van de Nijmeegse vrouwen uitgereikt.
 • 11 Met onder meer Melkert-gelden draagt de gemeente Nijmegen bij aan de financiering van de bijzondere leerstoel Maatschappelijk Werk aan de KUN. In de politiek en in de media wordt al snel (schande) gesproken over de 'Melkert-prof'. - Sportclub NEC verslaat in de halve finale van de Nederlandse beker (de Amstelcup) na een strafschoppenserie het Alkmaarse AZ en staat daarmee voor de vierde maal in de finale. De drie finales die de Nijmeegse club voordien speelde, werden niet gewonnen.
 • 12 Officiële heropening van het vernieuwde concertgebouw De Vereeniging.
 • 13 De plannen van de projectontwikkelaars om het Limosterrein een nieuwe bestemming te geven, worden door de gemeente te licht bevonden. Een week later vragen en krijgen de projectontwikkelaars een herkansing.
 • 14 Een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst biedt Nijmeegse dak- en thuislozen de gelegenheid om aan te geven hoe hun levensomstandigheden verbeterd kunnen worden. De gemeente overweegt 'positieve sancties in de vorm van beloning'. De burgemeester lanceert tijdens de bijeenkomst het plan om in de stad speciale plaatsen aan te wijzen waar daklozen kunnen slapen. Ook wil de gemeente gratis slaapzakken ter beschikking stellen.
 • 15 Oud-wethouder Jan Wijnia (46) vindt een baan als gemeentesecretaris van Heumen. Hijverklaart 'onder voorbehoud, bijzonder blij' te zijn, maar verhuizing overweegt hij niet.
 • 16 Stadsdeel Dukenburg presenteert Corry Konings en ook zichzelf om zo anderen ervan te overtuigen dat Dukenburg geen slaapstad is.
 • 17 Nijmegen stemt -mede onder druk van de vasthoudende Oosterhoutse werkgroep De Groene Long in met een nieuw onderzoek naar de milieu-effecten van de Waalsprong.
 • 18 De gemeente legt projectontwikkelaar HBG-Vastgoed een bouwstop op voor de bouw in een deel van Oosterhout. Geklaagd wordt over 'het negatieve gedrag' van de projectontwikkelaar. De bouwstop draait uiteindelijk om de kwaliteit en de kleur van de dakpannen. - De Nijmeegse benzineoorlog, die al zo'n vier weken duurt, dreigt te escaleren. - Nieuwkomer Tango beschuldigt de collega's van Texaco van oneerlijke concurrentie en wil zelfs het oordeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit hierover horen.
 • 21 Vandaag wordt de honderdduizendste bezoeker in Museum Het Valkhof verwacht en daarom is de loper vast uitgelegd.
 • 23 Herbert Meuwese (in Nijmegen bekend als Trui de Swert), als buutreedner een zeker hoogtepunt tijdens zittingen van De Blauwe Schuit, overlijdt op tachtigjarige leeftijd, precies een maand na Theo Eikmans (Groadus fan Nimwegen).
 • 24 Noodlanding van een heteluchtballon aan de Kanaalstraat, hoek Rivierstraat. Veel opschudding, geen schade en geen gewonden.
 • 26 Een brandende kraanwagen op de Oranjesingel legt het verkeer binnen en buiten de stad urenlang lam.
 • 27 Presentatie van de maquette van het gedenkteken dat de herinnering aan de slachtoffers van het 'vergissingsbombardement' op het centrum van Nijmegen op 22 februari 1944 levend wil houden. Het indrukwekkend gedenkteken, een ijzeren schommel van vier meter hoog, is ontworpen door de Eindhovense beeldhouwer Henk Visch.
 • 28 Ontruiming van twee kraakpanden (een pand op de hoek van de Tweede Walstraat en de Vlaamsegas en een pand aan de Burchtstraat), onder meer om de landelijke en lokale kraakbeweging te ontmoedigen en een 'aanzuigende' werking te voorkomen. - Jan van Teeffelen wordt in De Gelderlander geëerd met een collage van zijn foto's, omdat hij veertig jaar als fotograaf in de stad en in de wereld werkzaam is. - Jaarlijkse uitreiking van koninklijke onderscheidingen. Een lintje valt toe aan tien 'Nijmegenaren', van wie Frank Boeijen (42) de bekendste Nederlander is en de hoogste onderscheiding krijgt. De Nijmeegse zanger wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onder de gedecoreerden is ook Marcel Claassen, bekend van onder andere de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld en de Vierdaagsemis.
 • 29 Het ternauwernood ontruimde pand aan de Burchtstraat wordt 'herkraakt'. De krakers beschuldigen in dit verband de burgemeester van verstoring van de openbare orde.
 • 30 Een onbekende vrouw raakt door onbekende oorzaak nabij de Waalspoorbrug te water en wordt vermist ondanks zoekacties van de brandweer. Later wordt het stoffelijk overschot stroomafwaarts gevonden en wordt aangenomen dat de inmiddels geïdentificeerde vrouw met opzet van de Waalkade is gestapt. - Het Nimweegs Soap Theater neemt andermaal de Nijmeegse actualiteit op de korrel. In het programma 'Hier blieve', stadscabaret bij uitstek, komt vooral de woonsituatie van veel Nijmegenaren aan bod. Bij de première zijn enkele wethouders present om vast te stellen of zij 'genoemd' worden.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...