April 2002

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in april 2002 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2002.


KRONIEK 2002
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 3 Op een informatieavond kunnen burgers hun ideeën kwijt over de inrichting van de Hessenberg. Na het sneven van het plan Flash Gordon ligt de toekomst van het terrein weer open.
 • 4 Cultuurwethouder Depla zegt toe dat er, net als bij bestemmingsplannen, inspraakmogelijkheden komen bij het plaatsen van kunstwerken. 'Ik ben niet van plan om de buurt een kunstwerk door de strot te duwen', merkt hij fijnzinnig op.
 • 6 In de afvalberg van de Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) in Weurt wordt zoveel gas gevormd dat het bedrijf een tweede installatie in gebruik neemt om dat gas in 'groene stroom' om te zetten. Daarmee kan het jaarverbruik van drieduizend huishoudens worden gedekt. Enkele jaren geleden werd al het afvalgas nog verbrand.- In het park Staddijk is een kudde van 250 schapen ingezet om de graslanden gevarieerderte maken. De kudde is voor vier jaar geleasd van een landschapsbeheerbedrijf uit Venlo, dat ook de herder en herdershond levert.
 • 10 Bij rioleringswerkzaamheden aan de Parkweg is men gestuit op resten van waarschijnlijk de oudste stadsmuur van na de Romeinse tijd. Hij wordt gedateerd omstreeks 1250. Bijzonder is dat niet bakstenen maar basaltblokken zijn gebruikt.- Alle huishoudens van Nijmegen krijgen een Stadspas. Bij aankopen in winkels worden daarop punten gespaard waarmee men korting kan krijgen bij onder meer sportclubs en culturele instellingen. Er kan ook mee geparkeerd worden. Mensen met weinig inkomen ('minima') krijgen extra kortingen door middel van een voor anderen onherkenbare code op hun chip.
 • 12 Wethouder Depla neemt het eerste exemplaar in ontvangst van het boekje "De orgels van de St. Stevenskerk te Nijmegen", geschreven door Jos Steemers.
 • 13 Bemiddelingsinstantie Entree wordt overstelpt met aanvragen voor huurwoningen. Het aantal is gestegen van 400 naar 700 per maand. Behalve de versoepelde inschrijfnormen en het gemak van het aanvragen via het internet, speelt zeker ook het nijpende gebrek aan huurwoningen een rol. Dat wordt in de hand gewerkt door de hoge prijzen van koopwoningen en vertragingen in de regionale huizenbouw. Van dat laatste is de bouwstop in de Waalsprong een voorbeeld.
 • 17 Woningcorporatie Portaal en de gemeente hebben een overeenkomst gesloten om verdere verpaupering van de Willemsweg tegen te gaan. Beide partijen willen elk met maximaal E 2 miljoen panden aan de kop van de Willemsweg aankopen.
 • 18 Het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders, bestaande uit Groen Links, Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij, presenteert een Collegeakkoord met als motto: sterke wijken, sociale stad. De ontwikkeling van het westelijk Waalfront zal een zwaartepunt vormen. De plannen voor een Multimodaal Transport Centrum (MTC) bij Valburg krijgen niet langer de zegen van het College.- Burgemeester Ter Horst wil het 1900-jarig bestaan van de stad Nijmegen vieren met activiteiten die in 2003 aanvangen en hun hoogtepunt moeten hebben in 2005.- Een handelsmissie van ondernemers en vertegenwoordigers van de gemeenten Nijmegen en Arnhem vertrekt onder leiding van burgemeester Ter Horst naar China. Groen Links en de SP hebben hun bedenkingen bij het nut van handelsmissies en willen de financiering daarvan ter discussie stellen.
 • 19 De gemeente ruziet met de provincie Gelderland over de besteding van E 90 miljoen die door de rijksoverheid is toegezegd ter compensatie van de voorgestelde dijkverlegging bij Lent. De gemeente wil een tweede stadsbrug aanleggen, de provincie wil liever de A73 over de Waal doortrekken.
 • 22 Vertegenwoordigers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tekenen met de gemeente Nijmegen overeenkomsten om de Waal te verbreden. Een teruglegging van de dijk bij Lent is de meest waarschijnlijke uitkomst. - Er gaan stemmen op om in 2005 niet '1900 jaar stad', maar '2000 jaar stad' te vieren. Niet de verlening van stadsrechten aan Ulpia Noviomagus omstreeks 98 na Christus - al weer meer dan 1900 jaar geleden -, maar de inrichting van Oppidum Batavorum als hoofdplaats van het bestuursgebied van de Bataven zou de aanleiding moeten zijn. Dat laatste feit,dat zich voltrok op en rond het Valkhof omstreeks 17 na Chr., maakt Nijmegen tot "de oudste stad van Nederland".
 • 24 Nijmegen, met 154.600 inwoners landelijk op de elfde plaats, heeft nu als enige grote stad een links College van Burgemeester en Wethouders. Het CDA is voor het eerst niet vertegenwoordigd. Burgemeester Guusje ter Horst wordt geflankeerd door Hans van Hooft sr., Peter Lucassen (beiden SP), Lenie Scholten, Ton Hirdes (beiden Groen Links), Paul Depla en Geert van Rumund (beiden PvdA). Depla is tevens loco-burgemeester. De wethouders Boelens (VVD), Bruls en Tettero (beiden CDA) verlaten de lokale politieke arena.- Aan de hand van de waarnemingen van snuffelploegen en geurdagboeken van honderd omwonenden is de geurbelasting in Nijmegen-West en Weurt vastgelegd. Zeven bedrijven blijken bij te dragen aan de geuroverlast die men ook in 2001 weer heeft ondervonden.
 • 25 Voor de vijfde keer in drie jaar is in zwembad West de legionellabacterie aangetroffen. Niet alle hoeken in het honderden meters lange leidingwerk zijn met spoelen goed te reinigen. De doucheruimtes worden tijdelijk gesloten.
 • 28 Een van de gebouwen van de voormalige zeepfabriek Dobbelman is ingericht als onderkomen voor 20 tot 25 kunstenaars, die zich hebben verenigd in De Zeepunie. De expositie waarmee de 'culturele broedplaats' zich voor het eerst manifesteert, wordt geopend door de oude en de nieuwe wethouder van Cultuur, Ton Hirdes en Paul Depla.
 • 29 Aan de zuidzijde van de spoorbrug is begonnen met de aanleg van een nieuwe fietsverbinding over de Waal. De fietsbrug, die aan de spoorbrug komt te hangen, heeft de naam Snelbinder gekregen.
 • 30 Het zwaartepunt van de Koninginnedagviering ligt in het Goffertstadion. Burgemeester Ter Horst opent daar de jaarlijkse vrijmarkt, gezeten op de rug van een olifant van circus Renz. Tienduizenden mensen vinden schuifelend hun weg langs bergen tweedehands spulletjes.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...