header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

April 2010

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in april 2010 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 2010.


KRONIEK 2010
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 3 De provincie Gelderland laat een lijst opstellen van 731 religieuze gebouwen die opgeknapt moeten worden. In totaal is daar zeker 300 miljoen euro voor nodig. Op de lijst staan onder andere Museumpark Orientalis (8,8 miljoen), het Nebo-klooster (8,7 miljoen), de Antonius van Paduakerk (2,6 miljoen) en de Cenakelkerk (2,1 miljoen). Waar al dat geld vandaan moet komen, is onduidelijk.
 • 6 In het Goffertpark blijken dieven de Kammende Baadster, een bronzen beeld van de Zwitserse kunstenaar Hermann Hubacher, te hebben gestolen, vermoedelijk om het brons dat erin is verwerkt. Het kunstwerk stond er al sinds 1958.
 • 7 Smit Transformatoren heeft van het Zuid-Afrikaanse elektriciteitsbedrijf ESKOM een opdracht in de wacht gesleept voor de levering van achttien grote transformatoren. De meeste apparaten zullen worden gebruikt bij de televisie-uitzendingen van het komende WK voetbal. Met de order is 75 miljoen euro gemoeid.
 • 7 Stichting De Driestroom en projectontwikkelaar Frans Wijnakker richten in de oude Gamma aan de Tarweweg werkplaatsen en andere faciliteiten in voor verstandelijk gehandicapten. Er werken ongeveer 120 mensen.
 • 8 Tot en met 11 april nemen ruim 250 studenten uit twintig landen op de universiteit deel aan een simulatie van een VN-zitting, de Radboud International Model United Nations. Het thema, Times of Trial, behandelt de veranderende aard van internationale conflicten en uitdagingen in een tijdperk van globalisering en economische recessie. Ban Ki-Moon, voorzitter van de VN, schreef het welkomstwoord.
 • 10-11 Veel mensen maken van het 29ste Museumweekeind gebruik om gratis of met korting musea te bezoeken. In Museum Het Valkhof kan het publiek onder andere kennismaken met het werk van Nijmegenaar Rudi Arens (1918), de oudste nog werkende edelsmid van Nederland.
 • 12 Het schandaal over seksueel misbruik in katholieke internaten bereikt Nijmegen. In de media beschuldigt een oud-leerling van het Canisiuscollege een in 1996 overleden pater van seksueel misbruik in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Een vijftiental andere jongens zou ook slachtoffer zijn geweest. In 2001 heeft de jezuïetenorde de betreffende oud-leerling hiervoor een schadevergoeding toegekend.
 • 13 Het Openbaar Ministerie verwijt hoofdredacteur Pijnappels van De Gelderlander een gebrek aan burgermoed, naar aanleiding van diens ‘sussend’ bedoelde brief aan de man die wordt verdacht van bedreiging van twee redacteuren van die krant. Volgens Pijnappels wil hij slechts de dialoog zoeken om de gespannen verhoudingen te normaliseren.
 • 14 Net als in 2005 en 2009 moet er worden geloot voor deelname aan de Vierdaagse. Er hebben zich namelijk 48.435 lopers ingeschreven, terwijl het maximale aantal deelnemers 45.000 bedraagt.
 • 16 In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, in de Mariënburgkapel, wordt voor het eerst een Geschiedeniscafé gehouden, mede op initiatief van het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen. Het evenement, bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in lokale en regionale geschiedenis, zal vier keer per jaar plaatsvinden. - GroenLinks, PvdA en D66, samen goed voor 22 van de 39 raadszetels, presenteren hun coalitieakkoord. Het nieuwe stadsbestuur wil 22,6 miljoen euro bezuinigen, onder meer op het ambtelijk apparaat. Maar er is ook ruimte voor nieuw beleid, 8,5 miljoen euro, waarvan één miljoen voor cultuur.
 • 20 Nijmeegse gemeenteambtenaren nemen het voortouw in de landelijke protesten voor een betere CAO en leggen enkele uren het werk neer.
 • 21 Aan de Radboud Universiteit gaat een promotieonderzoek van start naar verzet en collaboratie in Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De laatste jaren is door diverse partijen en organisaties in de stad aangedrongen op een onderzoek naar het verzet. Volgens de begeleider van het onderzoek, dr. Joost Rosendaal, is het verzet beter te begrijpen, als je ook de tegenstanders in beeld brengt.
 • 22 Twee havo-leerlingen van de Notre Dame des Anges in Ubbergen krijgen de Numaga Geschiedenisprijs 2009-2010 voor hun werkstuk over hekserij. Twee vwo-leerlingen van de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud ontvangen dezelfde prijs voor hun project over de Koude Oorlog. De prijsuitreiking vindt plaats in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis in de Mariënburgkapel.
 • 24 In het holst van de nacht vertrekken de eersten van ruim 8.000 lopers vanaf het Gymnasion voor de 38-ste editie van de Batavierenrace naar Enschede. Het team van de Radboud Universiteit/ Hogeschool Arnhem Nijmegen komt als winnaar uit de bus. Het evenement is de grootste estafetteloop ter wereld.
 • 25 Tijdens het landelijk verkiezingscongres van de PvdA in ‘De Vereeniging’ neemt Wouter Bos afscheid als partijleider en wordt Job Cohen, oudburgemeester van Amsterdam, gekozen als nieuwe lijsttrekker. Voor de ingang van het gebouw demonstreren gehandicapten tegen dreigende bezuinigingen.
 • 28 In zijn eerste vergadering benoemt de nieuwe gemeenteraad de zes wethouders: Jan van der Meer en Floris Tas (beiden GroenLinks), Turgay Tankir en Hannie Kunst (beiden PvdA), en Bert Jeene en Henk Beerten (beiden D66). De benoeming van Tankir, de eerste Nijmeegse wethouder van allochtone afkomst, trekt belangstelling van media uit zijn geboorteland Turkije.
 • 29 De ambassadeurs van Frankrijk en Spanje openen in Museum Het Valkhof de Vrede van Nijmegenzaal. Grote trekker zijn de wandtapijten die tijdens de vredesonderhandelingen in 1678 en 1679 de wanden van de vergaderzalen in het Nijmeegse stadhuis bekleedden.
 • 30 Het Oranjepopfestival in het Hunnerpark, ooit begonnen als alternatief voor de andere feestelijkheden op Koninginnedag, beleeft zijn elfde editie en trekt ongeveer 10.000 bezoekers.
KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden