header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Archeologisch vooronderzoek Fort Knodsenburg

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken


Tijdens archeologisch vooronderzoek in het gebied van de dijkteruglegging bij Lent – Nijmegen, hebben archeologen van de gemeente Nijmegen restanten aangetroffen van het zestiende eeuwse fort Knodsenburg. Ze hebben bovendien al een paar opmerkelijke vondsten gedaan, die veel informatie geven over de geschiedenis van het fort. De uitkomsten van het vooronderzoek zijn voor de archeologen aanleiding om tot komend najaar het gebied verder te onderzoeken.

Kanon en soldaat gevonden

Bij Fort Knodsenburg, dat een belangrijke rol speelde in de Tachtigjarige Oorlog, troffen de archeologen twee stukken van de loop van een kanon aan. Na bestudering komen de onderzoekers tot de conclusie dat het kanon tijdens gebruik ontploft is. Tot hun verrassing vonden de archeologen ook de stoffelijke resten van een soldaat, met kogels onder de rechterarm en in zijn borstkas. Zij vonden ook veertien tinnen knopen, die mogelijk van zijn uniform afkomstig zijn. De komende tijd proberen de onderzoekers erachter te komen uit welke tijd de soldaat stamt, hoe oud hij is geworden, hoe hij overleed, aan welke kant hij vocht en waar hij vandaan kwam.

Verwijzingen

Zie voor meer informatie het artikel Fort Knodsenburg of bezoek de tijdelijke expositie in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

Onderzoek fort knodsenburg.jpg

Ruimte voor de Waal Nijmegen

Volgend jaar starten naar verwachting de werkzaamheden voor het plan Ruimte voor de Waal Nijmegen, een onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Om meer ruimte te geven aan de rivieren en zo overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen, meer ruimte aan de rivieren. In Nijmegen gebeurt dat door teruglegging van de Lentse Waaldijk en de aanleg van een nevengeul in de uiterwaarden. Hierdoor ontstaat er - in het hart van Nijmegen - een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Het eiland wordt verbonden met Nijmegen-Noord door middel van drie bruggen: twee hele nieuwe bruggen en een verlengde brug aan de Waalbrug. De start van de werkzaamheden staat gepland voor volgend jaar. Eind 2015 moet het werk zijn afgerond.


Locatie in google-maps (nieuw venster)

51° 51' 21.13" N, 5° 51' 50.62" E

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden