header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Augustus 1990

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in augustus 1990 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1990.


KRONIEK 1990
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


  • 2 De oudste inwoner van Nijmegen, Anna Nagels-Kessels, overlijdt op 103-jarige leeftijd.
  • 8 125 Jaar geleden werd de spoorlijn naar Kleef geopend. Tijdens een korte herdenking bij het monument op het Valkhof wordt kritiek geuit op de NS, die de lijn al jarenlang wil opheffen. Men vindt dat de verbinding door een te lage frequentie en het ontbreken van een station in Groesbeek nooit een goede kans heeft gekregen.
  • 9 350 Omwonenden van het Kronenburgerpark hebben bezwaarschriften ingediend tegen het rooien van enkele monumentale bomen ten behoeve van de bouw van een luxe appartementen complex.
  • 17 Volgens het jaarverslag van de Katholieke Universiteit Nijmegen over 1989 waren er in dat jaar voor het eerst meer vrouwelijke dan mannelijke studenten: 51% van de in totaal 12.000. Zij zijn vooral te vinden bij de studierichtingen letteren, sociale wetenschappen en godgeleerdheid. Het aantal vrouwelijke medewerkers is daarentegen beperkter: 28% op een totaal van 3.142. Zij zijn vooral te vinden in administratieve functies.
  • 19 Dit weekeind gaat het nachtbusnet van start. Het is voorlopig een proef voor een half jaar.- Op de Goffertweide treedt de popster David Bowie op voor 52.000 toeschouwers.
  • 20 Voor twee nieuwe kunstbussen zijn opdrachten verleend aan Annemiek Stegerman en Pieter van de Borne.
  • 24 De stalen staketsels, ooit bedacht als versiering voor de Lange Hezelstraat, worden gesloopt.
  • 27 Het hoofdgebouw van de St. Maartenskliniek brandt uit. Gelukkig kunnen de 83 patiënten snel worden geëvacueerd. Er gaan 3 operatiekamers en 7 intensivecareruimtes verloren.- Het orthopaedagogisch instituut Jonkerbosch moet afslanken; 50 van de 80 verpleegplaatsen voor zwakzinnige jongeren moeten verdwijnen. De 30 overblijvenden worden verdeeld over 3 leefgroepen verspreid in de stad.
  • 30 Volgens de Nota Uitvoeringsprogramma stadsvernieuwing wil de gemeente de komende 10 jaar 8 a 10 miljoen gulden besteden aan de redding van monumentale kerkgebouwen. Het betreft drie volledig beschermde monumenten: de kerk aan de Groenestraat, de St. Josefkerk en de Maria Geboortekerk. Daarnaast twee gedeeltelijk beschermde: de Christus Koningkerk (alleen de toren) en de St. Stefanuskerk.
KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden