Basisgezondheidsdienst Nijmegen en Omstreken

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Basisgezondheidsdienst Nijmegen en Omstreken
Andere naam (namen):

{{#if: GR regionale BaGD| * Andere naam::GR regionale BaGD|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1986 - Eindjaar::1991
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Gemeenschappelijke regeling
Voorganger(s):

{{#if: Jeugdgezondheidsdienst Kring Nijmegen| * opvolger van::Jeugdgezondheidsdienst Kring Nijmegen|}} {{#if: Centrale Post Ambulancevervoer Nijmegen| * opvolger van::Centrale Post Ambulancevervoer Nijmegen|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Nijmegen| * voorganger van::Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Nijmegen|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126499707%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126499707%7C
|}}{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126499707%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: |

Algemene context

|}}

{{#if: Per 1 januari 1986 is de regionale BaGD Nijmegen en omstreken operationeel geworden. Gedeputeerde staten van Gelderland gaven op 22 mei 1986 hun goedkeuring aan de gemeenschappelijke regeling, die daarmee in Gelderland de eerste gemeenschappelijke regeling werd die geheel overeenkomstig de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regeling -van kracht vanaf 1 januari 1985- was opgesteld. In de regionale BaGD participeerden 11 gemeenten: Beuningen, Druten, Gennep, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Bij de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 1986 werd tevens de taak jeugdgezondheidszorg voor de gemeenten Gennep en Mook overgenomen van de provinciale vereniging "Het Limburgse Groene Kruis". De adviescommissie JGZ ging in 1987 van start. Deze commissie is in het leven geroepen om als intermediair orgaan tussen de scholen en de BaGD te fungeren en op basis daarvan het bestuur inzake de jeugdgezondheidszorg van advies te dienen. In 1987 is als gevolg van de explosieve toename van de ziekte aids, de taak infectieziekten-bestrijding uitgebreid met aids-preventie. Per 1 augustus 1987 is de tandheelkundige gezondheidsvoorlichting en -opvoeding overgenomen van de Jeugdtandverzorging Maas en Waal en Nijmegen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen werd de BaGD verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen. De Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA's) en de Ambulancedienst kregen een belangrijke rol in deze hulpverlening toebedeeld. In dit kader werd er een beleidsplan opgesteld voor de invulling van deze nieuwe taken door de BaGD. Per 1 januari 1990 is de gemeenschappelijke regeling CPA geïntegreerd in de gemeenschappelijke regeling BaGD. Reden hiervoor was het feit dat de BaGD-regeling wel en de CPA-regeling niet voldeed aan de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Als gevolg van deze integratie werd er een Adviescommissie CPA ingesteld die de besluitvorming in het BaGD-bestuur met betrekking tot de CPA-taak diende voor te bereiden. Door de (nieuwe) Wet op de Collectieve Preventie Volksgezondheid kreeg de BaGD per 1 januari 1990 tuberculosebestrijding in haar basisgezondheidszorgpakket. Als gevolg hiervan heeft de BaGD de voorziening tuberculosebestrijding van de Stichting tot bestrijding van de tuberculose in Gelderland overgenomen. De administratieve organisatie van DTP (difterie, tetanus en polio) en BMR (bof, mazelen en rode hond) vaccinaties voor 4- en 9-jarigen in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma, was tot 1991 in handen van de BaGD. Per 1 januari 1991 is deze administratieve organisatie overgeheveld naar de afdeling Bevolking van de gemeenten die in BaGD participeren. De sinds 1 januari 1986 bestaande constructie van een regionale BaGD naast een Nijmeegse GG en GD leidde in toenemende mate tot onduidelijkheid, zowel voor bestuurders en klanten, als ook voor het GG en GD-personeel. Inefficiëntie, moeizame presentatie en extra werk waren het gevolg. Directe aanleiding om tot één gemeenschappelijke dienst te komen was dus het streven naar maximale duidelijkheid in bestuurlijke zin (één regionaal bestuur krijgt zeggenschap over alle aspecten van één dienst) en in inhoudelijke zin (er komt eenduidig GGD-beleid neergelegd in één beleidsplan en één begroting welke alle taken en andere relevante zaken die de GGD betreffen omvatten). Tevens kon door middel van één regionale dienst de efficiency worden verbeterd en kon een betere profilering van de dienst plaatsvinden in een eenduidige presentatie naar gemeenten en burgers. De werkzaamheden ten behoeve van de voorbereiding van de totstandkoming van de GGD Regio Nijmegen resulteerde in de start per 1 januari 1992.|

Geschiedenis

Per 1 januari 1986 is de regionale BaGD Nijmegen en omstreken operationeel geworden. Gedeputeerde staten van Gelderland gaven op 22 mei 1986 hun goedkeuring aan de gemeenschappelijke regeling, die daarmee in Gelderland de eerste gemeenschappelijke regeling werd die geheel overeenkomstig de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regeling -van kracht vanaf 1 januari 1985- was opgesteld. In de regionale BaGD participeerden 11 gemeenten: Beuningen, Druten, Gennep, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Bij de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 1986 werd tevens de taak jeugdgezondheidszorg voor de gemeenten Gennep en Mook overgenomen van de provinciale vereniging "Het Limburgse Groene Kruis". De adviescommissie JGZ ging in 1987 van start. Deze commissie is in het leven geroepen om als intermediair orgaan tussen de scholen en de BaGD te fungeren en op basis daarvan het bestuur inzake de jeugdgezondheidszorg van advies te dienen. In 1987 is als gevolg van de explosieve toename van de ziekte aids, de taak infectieziekten-bestrijding uitgebreid met aids-preventie. Per 1 augustus 1987 is de tandheelkundige gezondheidsvoorlichting en -opvoeding overgenomen van de Jeugdtandverzorging Maas en Waal en Nijmegen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen werd de BaGD verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen. De Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA's) en de Ambulancedienst kregen een belangrijke rol in deze hulpverlening toebedeeld. In dit kader werd er een beleidsplan opgesteld voor de invulling van deze nieuwe taken door de BaGD. Per 1 januari 1990 is de gemeenschappelijke regeling CPA geïntegreerd in de gemeenschappelijke regeling BaGD. Reden hiervoor was het feit dat de BaGD-regeling wel en de CPA-regeling niet voldeed aan de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Als gevolg van deze integratie werd er een Adviescommissie CPA ingesteld die de besluitvorming in het BaGD-bestuur met betrekking tot de CPA-taak diende voor te bereiden. Door de (nieuwe) Wet op de Collectieve Preventie Volksgezondheid kreeg de BaGD per 1 januari 1990 tuberculosebestrijding in haar basisgezondheidszorgpakket. Als gevolg hiervan heeft de BaGD de voorziening tuberculosebestrijding van de Stichting tot bestrijding van de tuberculose in Gelderland overgenomen. De administratieve organisatie van DTP (difterie, tetanus en polio) en BMR (bof, mazelen en rode hond) vaccinaties voor 4- en 9-jarigen in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma, was tot 1991 in handen van de BaGD. Per 1 januari 1991 is deze administratieve organisatie overgeheveld naar de afdeling Bevolking van de gemeenten die in BaGD participeren. De sinds 1 januari 1986 bestaande constructie van een regionale BaGD naast een Nijmeegse GG en GD leidde in toenemende mate tot onduidelijkheid, zowel voor bestuurders en klanten, als ook voor het GG en GD-personeel. Inefficiëntie, moeizame presentatie en extra werk waren het gevolg. Directe aanleiding om tot één gemeenschappelijke dienst te komen was dus het streven naar maximale duidelijkheid in bestuurlijke zin (één regionaal bestuur krijgt zeggenschap over alle aspecten van één dienst) en in inhoudelijke zin (er komt eenduidig GGD-beleid neergelegd in één beleidsplan en één begroting welke alle taken en andere relevante zaken die de GGD betreffen omvatten). Tevens kon door middel van één regionale dienst de efficiency worden verbeterd en kon een betere profilering van de dienst plaatsvinden in een eenduidige presentatie naar gemeenten en burgers. De werkzaamheden ten behoeve van de voorbereiding van de totstandkoming van de GGD Regio Nijmegen resulteerde in de start per 1 januari 1992. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De taken van de BaGD waren: - Het verwerven van op epidemiologische analyse gebaseerd inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking - Het bestrijden van infectieziekten - Het verrichten van sanitaire controle en andere technisch-hygiënische zorg - Het bevorderen van maatregelen op het gebied van de hygiëne en de psycho-hygiëne - Het adviseren aan besturen van gemeenten en provincies inzake de volksgezondheid, zulks indien en voor zover de vervulling van deze taken specifieke rijksbijdragen worden verstrekt - Het verrichten van werkzaamheden in het kader van de collectief gerichte zorg ten behoeve van jeugdigen en andere risicogroepen - Het vervullen van andere taken op het gebied van de volksgezondheid, indien besturen van deelnemende gemeenten deze afzonderlijke of gezamenlijk aan de dienst opdragen en het
algemeen bestuur hiermee instemt. Deze taken worden uitsluitend verricht ten behoeve van de gemeenten die de opdracht hebben verstrekt. Per 1 januari 1990 (integratie gemeenschappelijke regeling CPA) kreeg de BaGD een aantal extra taken: - Het overeenkomstig de Wet Ambulancevervoer en de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften in stand houden, inrichten en beheren van de centrale post - Het voorzien in de continu parate communicatie door of vanwege de centrale post ter regeling en begeleiding van het ambulancevervoer voor het grondgebied der deelnemende gemeenten - Het bevorderen van samenwerking met brandweer, politie en andere door het algemeen bestuur aan te wijzen hulpverleningsdiensten.|

Taken en activiteiten

De taken van de BaGD waren: - Het verwerven van op epidemiologische analyse gebaseerd inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking - Het bestrijden van infectieziekten - Het verrichten van sanitaire controle en andere technisch-hygiënische zorg - Het bevorderen van maatregelen op het gebied van de hygiëne en de psycho-hygiëne - Het adviseren aan besturen van gemeenten en provincies inzake de volksgezondheid, zulks indien en voor zover de vervulling van deze taken specifieke rijksbijdragen worden verstrekt - Het verrichten van werkzaamheden in het kader van de collectief gerichte zorg ten behoeve van jeugdigen en andere risicogroepen - Het vervullen van andere taken op het gebied van de volksgezondheid, indien besturen van deelnemende gemeenten deze afzonderlijke of gezamenlijk aan de dienst opdragen en het
algemeen bestuur hiermee instemt. Deze taken worden uitsluitend verricht ten behoeve van de gemeenten die de opdracht hebben verstrekt. Per 1 januari 1990 (integratie gemeenschappelijke regeling CPA) kreeg de BaGD een aantal extra taken: - Het overeenkomstig de Wet Ambulancevervoer en de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften in stand houden, inrichten en beheren van de centrale post - Het voorzien in de continu parate communicatie door of vanwege de centrale post ter regeling en begeleiding van het ambulancevervoer voor het grondgebied der deelnemende gemeenten - Het bevorderen van samenwerking met brandweer, politie en andere door het algemeen bestuur aan te wijzen hulpverleningsdiensten. |}}

{{#if: De werkzaamheden ten bate van de BaGD werden uitgevoerd door personeel van de GG en GD. Dit was geregeld in een dienstverleningsovereenkomst tussen het algemeen bestuur van de BaGD en het bestuur van de gemeente Nijmegen.|

Organisatie

De werkzaamheden ten bate van de BaGD werden uitgevoerd door personeel van de GG en GD. Dit was geregeld in een dienstverleningsovereenkomst tussen het algemeen bestuur van de BaGD en het bestuur van de gemeente Nijmegen. |}}

{{#if: {{#if:|locatie periode:::|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:|locatie periode:::|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Per 1 januari 1986 is de regionale BaGD Nijmegen en omstreken operationeel geworden. Gedeputeerde staten van Gelderland gaven op 22 mei 1986 hun goedkeuring aan de gemeenschappelijke regeling, die daarmee in Gelderland de eerste gemeenschappelijke regeling werd die geheel overeenkomstig de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regeling -van kracht vanaf 1 januari 1985- was opgesteld. In de regionale BaGD participeerden 11 gemeenten: Beuningen, Druten, Gennep, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Bij de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 1986 werd tevens de taak jeugdgezondheidszorg voor de gemeenten Gennep en Mook overgenomen van de provinciale vereniging "Het Limburgse Groene Kruis". De adviescommissie JGZ ging in 1987 van start. Deze commissie is in het leven geroepen om als intermediair orgaan tussen de scholen en de BaGD te fungeren en op basis daarvan het bestuur inzake de jeugdgezondheidszorg van advies te dienen. In 1987 is als gevolg van de explosieve toename van de ziekte aids, de taak infectieziekten-bestrijding uitgebreid met aids-preventie. Per 1 augustus 1987 is de tandheelkundige gezondheidsvoorlichting en -opvoeding overgenomen van de Jeugdtandverzorging Maas en Waal en Nijmegen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen werd de BaGD verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen. De Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA's) en de Ambulancedienst kregen een belangrijke rol in deze hulpverlening toebedeeld. In dit kader werd er een beleidsplan opgesteld voor de invulling van deze nieuwe taken door de BaGD. Per 1 januari 1990 is de gemeenschappelijke regeling CPA geïntegreerd in de gemeenschappelijke regeling BaGD. Reden hiervoor was het feit dat de BaGD-regeling wel en de CPA-regeling niet voldeed aan de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Als gevolg van deze integratie werd er een Adviescommissie CPA ingesteld die de besluitvorming in het BaGD-bestuur met betrekking tot de CPA-taak diende voor te bereiden. Door de (nieuwe) Wet op de Collectieve Preventie Volksgezondheid kreeg de BaGD per 1 januari 1990 tuberculosebestrijding in haar basisgezondheidszorgpakket. Als gevolg hiervan heeft de BaGD de voorziening tuberculosebestrijding van de Stichting tot bestrijding van de tuberculose in Gelderland overgenomen. De administratieve organisatie van DTP (difterie, tetanus en polio) en BMR (bof, mazelen en rode hond) vaccinaties voor 4- en 9-jarigen in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma, was tot 1991 in handen van de BaGD. Per 1 januari 1991 is deze administratieve organisatie overgeheveld naar de afdeling Bevolking van de gemeenten die in BaGD participeren. De sinds 1 januari 1986 bestaande constructie van een regionale BaGD naast een Nijmeegse GG en GD leidde in toenemende mate tot onduidelijkheid, zowel voor bestuurders en klanten, als ook voor het GG en GD-personeel. Inefficiëntie, moeizame presentatie en extra werk waren het gevolg. Directe aanleiding om tot één gemeenschappelijke dienst te komen was dus het streven naar maximale duidelijkheid in bestuurlijke zin (één regionaal bestuur krijgt zeggenschap over alle aspecten van één dienst) en in inhoudelijke zin (er komt eenduidig GGD-beleid neergelegd in één beleidsplan en één begroting welke alle taken en andere relevante zaken die de GGD betreffen omvatten). Tevens kon door middel van één regionale dienst de efficiency worden verbeterd en kon een betere profilering van de dienst plaatsvinden in een eenduidige presentatie naar gemeenten en burgers. De werkzaamheden ten behoeve van de voorbereiding van de totstandkoming van de GGD Regio Nijmegen resulteerde in de start per 1 januari 1992.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: Per 1 januari 1986 is de regionale BaGD Nijmegen en omstreken operationeel geworden. Gedeputeerde staten van Gelderland gaven op 22 mei 1986 hun goedkeuring aan de gemeenschappelijke regeling, die daarmee in Gelderland de eerste gemeenschappelijke regeling werd die geheel overeenkomstig de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regeling -van kracht vanaf 1 januari 1985- was opgesteld. In de regionale BaGD participeerden 11 gemeenten: Beuningen, Druten, Gennep, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Bij de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 1986 werd tevens de taak jeugdgezondheidszorg voor de gemeenten Gennep en Mook overgenomen van de provinciale vereniging "Het Limburgse Groene Kruis". De adviescommissie JGZ ging in 1987 van start. Deze commissie is in het leven geroepen om als intermediair orgaan tussen de scholen en de BaGD te fungeren en op basis daarvan het bestuur inzake de jeugdgezondheidszorg van advies te dienen. In 1987 is als gevolg van de explosieve toename van de ziekte aids, de taak infectieziekten-bestrijding uitgebreid met aids-preventie. Per 1 augustus 1987 is de tandheelkundige gezondheidsvoorlichting en -opvoeding overgenomen van de Jeugdtandverzorging Maas en Waal en Nijmegen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen werd de BaGD verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen. De Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA's) en de Ambulancedienst kregen een belangrijke rol in deze hulpverlening toebedeeld. In dit kader werd er een beleidsplan opgesteld voor de invulling van deze nieuwe taken door de BaGD. Per 1 januari 1990 is de gemeenschappelijke regeling CPA geïntegreerd in de gemeenschappelijke regeling BaGD. Reden hiervoor was het feit dat de BaGD-regeling wel en de CPA-regeling niet voldeed aan de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Als gevolg van deze integratie werd er een Adviescommissie CPA ingesteld die de besluitvorming in het BaGD-bestuur met betrekking tot de CPA-taak diende voor te bereiden. Door de (nieuwe) Wet op de Collectieve Preventie Volksgezondheid kreeg de BaGD per 1 januari 1990 tuberculosebestrijding in haar basisgezondheidszorgpakket. Als gevolg hiervan heeft de BaGD de voorziening tuberculosebestrijding van de Stichting tot bestrijding van de tuberculose in Gelderland overgenomen. De administratieve organisatie van DTP (difterie, tetanus en polio) en BMR (bof, mazelen en rode hond) vaccinaties voor 4- en 9-jarigen in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma, was tot 1991 in handen van de BaGD. Per 1 januari 1991 is deze administratieve organisatie overgeheveld naar de afdeling Bevolking van de gemeenten die in BaGD participeren. De sinds 1 januari 1986 bestaande constructie van een regionale BaGD naast een Nijmeegse GG en GD leidde in toenemende mate tot onduidelijkheid, zowel voor bestuurders en klanten, als ook voor het GG en GD-personeel. Inefficiëntie, moeizame presentatie en extra werk waren het gevolg. Directe aanleiding om tot één gemeenschappelijke dienst te komen was dus het streven naar maximale duidelijkheid in bestuurlijke zin (één regionaal bestuur krijgt zeggenschap over alle aspecten van één dienst) en in inhoudelijke zin (er komt eenduidig GGD-beleid neergelegd in één beleidsplan en één begroting welke alle taken en andere relevante zaken die de GGD betreffen omvatten). Tevens kon door middel van één regionale dienst de efficiency worden verbeterd en kon een betere profilering van de dienst plaatsvinden in een eenduidige presentatie naar gemeenten en burgers. De werkzaamheden ten behoeve van de voorbereiding van de totstandkoming van de GGD Regio Nijmegen resulteerde in de start per 1 januari 1992.|

Verantwoording

{{#if: R. van Mil|Inleiding van de toegang op het archief door R. van Mil.|}} {{#if:1993|(1993)|}}

|}}


{{#if: 15.1 Medische instellingen| |}} {{#if: Diensten en bedrijven| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:575| |}}