header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Beeldengroep De Vier Jaargetijden in het Hunnerpark

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens locatie
Naam locatie : De Vier Jaargetijden
Plaatsnaam : Nijmegen
Straatnaam : Hunnerpark


De Vereeniging tot Verfraaiing van Nijmegen en Omstreken bood in april 1889 aan het stadsbestuur een viertal beelden aan: Flora (de lente), Ceres (de zomer), Pomona (de herfst) en Vesta (de winter). De bekostiging van deze beeldengroep De Vier Jaargetijden werd mede mogelijk gemaakt door een schenking van vierhonderd gulden door het Straalmanfonds, dat in 1826 was opgericht met hetzelfde doel als de Vereeniging tot Verfraaiing van Nijmegen en Omstreken. De beelden waren ontworpen door de Franse beeldhouwer Mathurin Moureau en vervaardigd in gietijzer door de Société des fonderies du Val d’Osne te Parijs. ‘De voetstukken, met inscriptie, van het zuiverste hardsteen zijn afkomstig uit de Carrières de Correux van onzen vroegeren stadgenoot, de heer Math. van Roggen te Spirmont bij Luik’ en ‘De beelden met de voetstukken bijna 3 meter hoog, doen op den Nassausingel een uitmuntend effect en de opschriften der gevers zullen, naar wij hopen, de aandacht onzer stadgenooten opnieuw op de Verfraaiingsvereeniging vestigen…’ aldus de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 14 15 april 1889, no. 89. De beelden werden in 1889 in de middenas van de beplanting op de Nassausingel geplaatst. Ze moesten echter in de jaren zestig van de twintigste eeuw het veld ruimen vanwege de aanleg van een parkeerterrein ter plaatse. De beeldengroep vond een nieuwe plaats in het Hunnerpark in de schaduw van de stadsmuur. Van zowel de oude als de nieuwe situatie van de beelden bestaan foto’s die in de fotocollectie van het Regionaal Archief Nijmegen te vinden zijn.

Bronnen[bewerken]

Regionaal Archief Nijmegen, Wetenschappelijke correspondentie, inv.nr. 592-020b (1983).


KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden