header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Begeleidingscommissie Centrale Post Ambulancevervoer

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Begeleidingscommissie Centrale Post Ambulancevervoer
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1986 - 1991
Rechtsvorm: Commissie
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Bij de gemeenschappelijke regeling CPA (Centrale Post Ambulancevervoer) uit 1979 is door het Algemeen Bestuur een Begeleidingscommissie ingesteld. Per 1 januari 1990 is de gemeenschappelijke regeling CPA opgegaan in de gemeenschappelijke regeling Regionale Basisgezondheidsdienst.

Taken en activiteiten

De Begeleidingscommissie diende het Dagelijks Bestuur desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren met betrekking tot de uitoefening van de CPA-taak. Voorts diende de commissie op een nader door het Algemeen Bestuur aan te geven wijze het Dagelijks Bestuur bij te staan in de uitoefening van zijn taak. In 1990 veranderde dit. Vanaf 1990 had de Begeleidingscommissie niet meer als taak het Bestuur van de gemeenschappelijke regeling CPA, maar de nieuw ingestelde Adviescommissie CPA bij te staan.

Organisatie

Taak, werkwijze en samenstelling van de Begeleidingscommissie zijn door het Algemeen Bestuur geregeld. De begeleidingscommissie is met betrekking tot het functioneren verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur. Tot 1990 hebben in de Begeleidingscommissie zitting: een vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur; een vertegenwoordiger van de ziekenfondsen/ziektenkostenverzekeraars uit de regio; een vertegenwoordiger van de Federatie van Nederlandse Organisaties voor Personenvervoer; het hoofd van de ambulance dienst. Vanaf 1990 zijn ook de binnen het gebied van de deelnemende gemeenten werkzame ambulancevervoerders vertegenwoordigd in de Begeleidingscommissie.

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door R. van Mil. (1993)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden