Begraafplaats klooster Neerbosch

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens begraafplaats
Soort: Katholiek
Straatnaam : Dennenstraat
In gebruik vanaf: 1859
In gebruik tot en met: 1965


Geschiedenis

Tussen 1848 en 1850 werd er aan de Hoge Weg (nu Dennenstraat) te Neerbosch een klooster en kapel gebouwd voor de zusters Dominicanessen van de Heilige Familie. De overste van het klooster, zuster Ludovica (Catharina Elizabeth) Keyser, wilde een begraafplaats inrichten voor overleden zusters van de communiteit. Zij schreef hierover in 1856 verschillende brieven aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen.

De gemeente die niet wist of het wettelijk was toegestaan begraafplaatsen in kloostertuinen aan te leggen speelde de vraag door aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland. Gedeputeerde Staten stuurde de gemeente een afschrift van een missive van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit 1856 waarin gesteld werd dat godsdienstige gezindten niets in de weg stond om hun eigen begraafplaats aan te leggen. Voorwaarde was dat zij zelf de kosten droegen en niet handelden in strijd met de wettelijke voorschriften. De gemeente Nijmegen gaf vervolgens toestemming aan de overste van het klooster om een bijzondere begraafplaats achter het klooster aan te leggen.

In 1858 verkocht het katholieke kerkbestuur van Neerbosch en Hees een stuk bouwgrond aan het klooster, het St. Catharina Sticht, met de bedoeling daar overleden zusters te begraven. Uit archeologisch onderzoek in 1992 is gebleken dat gedurende de periode 1859 tot 1902 in een grafkelder onder het altaar van de kloosterkapel 33 zusters begraven zijn geweest. Pas vanaf 1902 werden overleden zusters begraven op het kerkhof achter het klooster.

In 1965 werd deze begraafplaats gesloten en overleden zusters worden nu begraven op een gedeelte van begraafplaats Jonkerbos. De oude begraafplaats is niet geruimd en bevindt zich achter in de tuin van het klooster.

Begraafregisters

Begraafregisters zijn aanwezig bij het bestuur van de zusters Dominicanessen van Neerbosch. Voor inzage dient u zich schriftelijk, met gedegen onderzoeksreden, tot het bestuur te wenden, t.a.v. zr. A. Schamp O.P., Dennenstraat 97, 6543 JR Nijmegen (2007).

Bronnen

  • Regionaal Archief Nijmegen, Stadsbestuur Nijmegen 1810-1946, rubriek gezondheid inv.nr. 514.
  • ‘Naar Neerbosch gezonden..’ Het ontstaan van de Congregatie van de Zusters Dominicanessen van de Heilige Familie te Neerbosch, Nijmegen 1982.
  • Ceulemans, J., Begraven en begraafplaatsen in Nijmegen, Nijmegen 1984, p. 59-60.
  • Mededelingen van het bestuur van de zusters Dominicanessen van Neerbosch.

Verantwoording

Ilse Nagelkerke, Begraafplaatsen in Nijmegen in de 19e en 20e eeuw (stage-onderzoek geschiedenisopleiding Radboud Universiteit Nijmegen 2007)


Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...