header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Beheersstichting Jeugdhulpverlening Nijmegen en omstreken

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Beheersstichting Jeugdhulpverlening Nijmegen en omstreken
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1992 - 2006
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Op 1 januari 1992 werd de Stichting voor Jeugd en Gezin omgezet in de Beheersstichting Jeugdhulpverlening Nijmegen en omstreken.
Onder de beheersstichting vielen vier werkstichtingen, te weten:
1. Adviesbureau voor ouders en jongeren;
2. Dag- en Thuisbehandeling;
3. Jeugdreclassering;
4. (Gezins)voogdij.
In de jaren 1992-1996 had zich op het terrein van de jeugdbescherming een schaalvergrotingsproces voltrokken. Dit proces van schaalvergroting werd enerzijds ingezet op initiatief van de besturen en directies van de (gezins)voogdij-instellingen zelf en werd anderzijds door het Ministerie van Justitie als beleid opgelegd. Het Ministerie van Justitie had als uitgangspunt het creëren van één (gezins)voogdij-instelling per provincie. In Gelderland werd het proces van schaalvergroting binnen de (gezins)voogdij ingezet in 1993 met een fusie tussen de Stichting Jeugd en Gezin te Arnhem en de Stichting Welzijn Jongeren (SWJ) te Zutphen tot de Stichting voor Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening in Gelderland (JJG) te Arnhem.
De werkstichting (gezins)voogdij, Dennenstraat 10 te Nijmegen, hield op te bestaan en werd Unit Nijmegen van de Stichting JJG te Arnhem. Op 1 januari 2003 werd de Stichting JJG te Arnhem omgedoopt in de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland te Arnhem. De sector jeugdbescherming van het Bureau Jeugdzorg in de regio Nijmegen verhuisde begin 2003 van de Dennenstraat naar de Graafseweg te Nijmegen, waar ook de sector jeugdhulpverlening werd gehuisvest.
Na de inwerkingtreding van van de nieuwe Wet op de jeugdzorg op 1 januari 2005 ontstond er een Bureau Jeugdzorg Gelderland waarin naast de jeugdbescherming de jeugdhulpverlening (vrijwillige hulp), jeugdreclassering, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Kindertelefoon verenigd waren.

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2011)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden