header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Beoordelingscommissie van Bouwplannen Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Beoordelingscommissie van Bouwplannen Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Beoordelingscommissie voor de Bouwplannen Nijmegen
  • Schoonheidscommissie Nijmegen

Bestaansperiode: 1923 - 1934
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De taken van Bouw- en Woningtoezicht beperkten zich vanaf de invoering van de Woningwet in 1902 voornamelijk tot het toetsen van nieuwbouw- en verbouwingsplannen aan eisen van technische aard. In het interbellum kreeg de gemeente meer aandacht voor de cultuurhistorische waarde van de stad en voor het stadsbeeld. Hierin past ook de roep om welstandseisen. Arnhem had bijvoorbeeld al sinds 1911 een schoonheidscommissie, ’s-Hertogenbosch in 1919. In de schriftelijke behandeling van de gemeentebegroting voor 1923 stelde een gemeenteraadslid voor een beoordelingscommissie voor bouwplannen in te stellen, aangezien sommige straten ontsierd werden door hoge muren. Het punt werd vastgesteld tijdens de bespreking van de gemeentebegroting in de raadsvergadering van 22 december 1922.

Geschiedenis

De commissie werd kortweg ‘Beoordelingscommissie’ genoemd. De eerste van de wekelijkse vergaderingen op het gemeentehuis werd gehouden op 31 januari 1923, de laatste op 30 maart 1934.

Taken en activiteiten

De permanente commissie beoordeelde ingediende bouwplannen op hun vorm en gaf Burgemeester en Wethouders advies over het al dan niet goedkeuren van bouwplannen.

Organisatie

De commissie werd voorgezeten door wethouder W.J.H. van der Waarden. Op 6 september 1927 nam wethouder P.A. Corduwener zijn plaats in. Daarnaast waren er drie leden: directeur Blaauw en adjunct-directeur Bijlard van Gemeentewerken, en directeur Rauch van Bouw- en Woningtoezicht. Een secretaris completeerde het geheel.

Locatie

1923-1934: Nijmegen

Bronnen

  • Gemeenteblad 1922 A, nr. 37, p. 456.
  • Raadsverslag 1922.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden