Bestuurscommissie Cultureel Centrum De Lindenberg

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Bestuurscommissie Cultureel Centrum De Lindenberg
Andere naam (namen):

{{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam1}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1980 - Eindjaar::1992
Rechtsvorm: [[Rechtsvorm::Bestuursorgaan: bestuurscommissie ex. art. 61 van de Gemeentewet met toepassing van art. 252 van de Gemeentewet (eigen budget).
Gemeenteraad van Nijmegen.]]
Voorganger(s):

{{#if: Stichting Cultureel Centrum De Lindenberg| * opvolger van::Stichting Cultureel Centrum De Lindenberg|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126485753%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126485753%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126485753%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: In veel gemeenten werden bestuurscommissies ingesteld om bepaalde bevoegdheden van de gemeenteraad of het college uit te oefenen. Het verschil tussen een raadscommissie en een bestuurscommissie die door de raad is ingesteld, is dat aan een door de raad ingestelde bestuurscommissie bevoegdheden van de raad daadwerkelijk worden overgedragen. Een voorbeeld van een door de raad ingestelde bestuurscommissie is de bestuurscommissie Cultureel Centrum De Lindenberg.|

Algemene context

In veel gemeenten werden bestuurscommissies ingesteld om bepaalde bevoegdheden van de gemeenteraad of het college uit te oefenen. Het verschil tussen een raadscommissie en een bestuurscommissie die door de raad is ingesteld, is dat aan een door de raad ingestelde bestuurscommissie bevoegdheden van de raad daadwerkelijk worden overgedragen. Een voorbeeld van een door de raad ingestelde bestuurscommissie is de bestuurscommissie Cultureel Centrum De Lindenberg. |}}

{{#if: Het stimuleren van het stedelijk cultureel leven, een belangrijke doelstelling van de Stichting Cultureel Centrum De Lindenberg (CCL) te Nijmegen, botste regelmatig met de verlangens van de verschillende Lindenberginstellingen. Dit leidde tot spanningen, die de gemeente Nijmegen in 1980 trachtte te beëindigen door de Stichting CCL om te zetten in een commissie ex art. 61 van de Gemeentewet, die rechtstreeks onder haar beheer viel. Dat betekende het einde van de bestuurlijke banden van de CCL met de Vrije Akademie (de c in Academie was inmiddels veranderd in een k), de Muziekschool en het Spelcentrum (Batink, p. 49).
onder druk van bezuinigingen vanaf midden jaren ’80 kwam er een einde aan de zelfstandigheid van de verschillende Lindenberginstellingen. Zij gingen meer samenwerken en in 1992 vond de fusie plaats van de Vrije Akademie, de Nijmeegse Muziekschool, het Theater- en Danscentrum en de Bestuurscommissie Cultureel Centrum De Lindenberg. De nieuwe organisatie kreeg de naam De Lindenberg, Stedelijk Centrum voor Kunst en Cultuur. Het nieuwe centrum werd onderverdeeld in een viertal afdelingen: beeldend/audiovisueel, theater en dans. De voormalige Vrije Akademie ging verder als de afdeling Beeldend / Audiovisueel.|

Geschiedenis

Het stimuleren van het stedelijk cultureel leven, een belangrijke doelstelling van de Stichting Cultureel Centrum De Lindenberg (CCL) te Nijmegen, botste regelmatig met de verlangens van de verschillende Lindenberginstellingen. Dit leidde tot spanningen, die de gemeente Nijmegen in 1980 trachtte te beëindigen door de Stichting CCL om te zetten in een commissie ex art. 61 van de Gemeentewet, die rechtstreeks onder haar beheer viel. Dat betekende het einde van de bestuurlijke banden van de CCL met de Vrije Akademie (de c in Academie was inmiddels veranderd in een k), de Muziekschool en het Spelcentrum (Batink, p. 49).
onder druk van bezuinigingen vanaf midden jaren ’80 kwam er een einde aan de zelfstandigheid van de verschillende Lindenberginstellingen. Zij gingen meer samenwerken en in 1992 vond de fusie plaats van de Vrije Akademie, de Nijmeegse Muziekschool, het Theater- en Danscentrum en de Bestuurscommissie Cultureel Centrum De Lindenberg. De nieuwe organisatie kreeg de naam De Lindenberg, Stedelijk Centrum voor Kunst en Cultuur. Het nieuwe centrum werd onderverdeeld in een viertal afdelingen: beeldend/audiovisueel, theater en dans. De voormalige Vrije Akademie ging verder als de afdeling Beeldend / Audiovisueel. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De bestuurscommissie had als taak het dienstbaar maken van het cultureel centrum aan het cultureel leven door:
het beheer en exploitatie, gericht op het ruimtegebruik door de Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek, de Nijmeegse Vrije Akademie, de Nijmeegse Muziekschool en het Spelcentrum, alsmede de vaste en incidentele gebruikers;
het verzorgen van centrale diensten ten behoeve van de onder 1 genoemde gebruikers;
het verzorgen van diensten en ondersteuning ten behoeve van het culturele veld, onder meer door het beheer van het bureau van het Stedelijk Cultureel Overleg (SCO);
het stimuleren van activiteiten (voor zover niet reeds door anderen ondernomen) onder meer door samenwerking met andere instellingen). (Batink 49).|

Taken en activiteiten

De bestuurscommissie had als taak het dienstbaar maken van het cultureel centrum aan het cultureel leven door:
het beheer en exploitatie, gericht op het ruimtegebruik door de Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek, de Nijmeegse Vrije Akademie, de Nijmeegse Muziekschool en het Spelcentrum, alsmede de vaste en incidentele gebruikers;
het verzorgen van centrale diensten ten behoeve van de onder 1 genoemde gebruikers;
het verzorgen van diensten en ondersteuning ten behoeve van het culturele veld, onder meer door het beheer van het bureau van het Stedelijk Cultureel Overleg (SCO);
het stimuleren van activiteiten (voor zover niet reeds door anderen ondernomen) onder meer door samenwerking met andere instellingen). (Batink 49). |}}

{{#if: De Bestuurscommissie werd geleid door een directeur en bestond uit vier onderdelen: het bureau Secretariaat en Organisatie, het Bureau Stedelijk Cultureel Overleg (SCO), de Servicegroep en de afdeling Centrale Administratie.|

Organisatie

De Bestuurscommissie werd geleid door een directeur en bestond uit vier onderdelen: het bureau Secretariaat en Organisatie, het Bureau Stedelijk Cultureel Overleg (SCO), de Servicegroep en de afdeling Centrale Administratie. |}}

{{#if: {{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Ridderstraat 23 {{#if:51.847858,5.868448|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Ridderstraat 23 {{#if:51.847858,5.868448|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Het stimuleren van het stedelijk cultureel leven, een belangrijke doelstelling van de Stichting Cultureel Centrum De Lindenberg (CCL) te Nijmegen, botste regelmatig met de verlangens van de verschillende Lindenberginstellingen. Dit leidde tot spanningen, die de gemeente Nijmegen in 1980 trachtte te beëindigen door de Stichting CCL om te zetten in een commissie ex art. 61 van de Gemeentewet, die rechtstreeks onder haar beheer viel. Dat betekende het einde van de bestuurlijke banden van de CCL met de Vrije Akademie (de c in Academie was inmiddels veranderd in een k), de Muziekschool en het Spelcentrum (Batink, p. 49).
onder druk van bezuinigingen vanaf midden jaren ’80 kwam er een einde aan de zelfstandigheid van de verschillende Lindenberginstellingen. Zij gingen meer samenwerken en in 1992 vond de fusie plaats van de Vrije Akademie, de Nijmeegse Muziekschool, het Theater- en Danscentrum en de Bestuurscommissie Cultureel Centrum De Lindenberg. De nieuwe organisatie kreeg de naam De Lindenberg, Stedelijk Centrum voor Kunst en Cultuur. Het nieuwe centrum werd onderverdeeld in een viertal afdelingen: beeldend/audiovisueel, theater en dans. De voormalige Vrije Akademie ging verder als de afdeling Beeldend / Audiovisueel.| {{#if: * J. Batink, Waar wij ons druk om maken? 25 jaar De Lindenberg 1972-1997: Stedelijk Centrum voor Kunst en Cultuur in Nijmegen, zon der plaats 1997.|

Bronnen

  • J. Batink, Waar wij ons druk om maken? 25 jaar De Lindenberg 1972-1997: Stedelijk Centrum voor Kunst en Cultuur in Nijmegen, zon der plaats 1997.

|}} |}}

{{#if: Het stimuleren van het stedelijk cultureel leven, een belangrijke doelstelling van de Stichting Cultureel Centrum De Lindenberg (CCL) te Nijmegen, botste regelmatig met de verlangens van de verschillende Lindenberginstellingen. Dit leidde tot spanningen, die de gemeente Nijmegen in 1980 trachtte te beëindigen door de Stichting CCL om te zetten in een commissie ex art. 61 van de Gemeentewet, die rechtstreeks onder haar beheer viel. Dat betekende het einde van de bestuurlijke banden van de CCL met de Vrije Akademie (de c in Academie was inmiddels veranderd in een k), de Muziekschool en het Spelcentrum (Batink, p. 49).
onder druk van bezuinigingen vanaf midden jaren ’80 kwam er een einde aan de zelfstandigheid van de verschillende Lindenberginstellingen. Zij gingen meer samenwerken en in 1992 vond de fusie plaats van de Vrije Akademie, de Nijmeegse Muziekschool, het Theater- en Danscentrum en de Bestuurscommissie Cultureel Centrum De Lindenberg. De nieuwe organisatie kreeg de naam De Lindenberg, Stedelijk Centrum voor Kunst en Cultuur. Het nieuwe centrum werd onderverdeeld in een viertal afdelingen: beeldend/audiovisueel, theater en dans. De voormalige Vrije Akademie ging verder als de afdeling Beeldend / Audiovisueel.|

Verantwoording

{{#if: Renier van de Giessen en Robert Spanings|Inleiding van de toegang op het archief door Renier van de Giessen en Robert Spanings.|}} {{#if:2013|(2013)|}}

|}}


{{#if: 17.1 Kunstinstellingen en podia| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:1035| |}}