Bewoners Organisatie Bottendaal en voorgangers

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Bewoners Organisatie Bottendaal en voorgangers
Andere naam (namen):

{{#if: B.O.B.| * Andere naam::B.O.B.|}} {{#if: Wijkraad Bottendaal| * Andere naam::Wijkraad Bottendaal|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1969 - Eindjaar::
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Vereniging 1969-1975; stichting 1985-heden
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2319999950%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2319999950%7C
|}}{{#if: https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2319999950%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: |

Algemene context

|}}

{{#if: In mei 1968 werd een braakliggend terrein midden in de wijk Bottendaal, eigendom van Kortman en Schulte, beter bekend als Koninklijke Dobbelmann N.V. (zeep- en wasmiddelenfabriek), door buurtbewoners gekraakt om er een speelplek voor kinderen van te maken. Dat leidde uiteindelijk in 1979 tot een nieuw bestemmingsplan voor de hele wijk Bottendaal, waarbij het wonen voorop stond, ten koste van onder andere de vele industriële bedrijven (en hun overlast). Dit werd in de loop van de jaren tachtig en negentig verder geëffectueerd via een ingrijpend stadsvernieuwingstraject. Actieve buurtwerkers vanuit het buurthuis / wijkcentrum en bevlogen bewoners richtten al een aantal jaren daarvoor een wijkblad op (Kontakt, later genoemd De Zeeheld). Daarnaast ontstonden verschillende elkaar opvolgende wijkraden, werk- en straatgroepen over allerlei de leefbaarheid in Bottendaal betreffende aangelegenheden (bijvoorbeeld Dobbelman uit de wijk, kortweg D.U.W.). Inspirerend voor velen en met de nodige resultaten, maar ook chaotisch en niet altijd even goed intern en met elkaar samenwerkend. De in de wijk actieve groepen hadden natuurlijk geld en sturing nodig. Beiden ontbraken in die woelige jaren. Om aanspraak te kunnen maken op de nodige gelden eiste de geldschietende instantie -de gemeente Nijmegen- dat de wijk een rechtspersoonlijkheid zou moeten hebben in de vorm van een stichting, zodat individuen niet meer op hun persoonlijk daden aangesproken konden worden. In overleg met de gemeente en met vele actieve wijkbewoners werd dan ook in 1985 de Stichting Bewonersorganisatie Bottendaal (B.O.B.) opgericht. Het probleem van de broodnodige sturing werd daarmee ook ondervangen. Aanvankelijk hield de B.O.B. zich vooral bezig met de renovatie van de oude verwaarloosde woningen in Bottendaal en met wat de invulling zou moeten worden van de door sloop van bedrijfs- en schoolgebouwen leeggekomen terreinen. In 1995 was daarvan ongeveer 70 procent voltooid. Het laatste grote stedenbouwkundige project waar de B.O.B bij betrokken werd, ging in 1999 van start met de open planprocedure rond het Dobbelmancomplex. De afronding daarvan vond plaats in 2006 met als slotstuk de oplevering van de Castellatoren in 2013. Maar al snel werden naast de stadsvernieuwing ook andere zaken aangepakt. Een belangrijke opdracht voor de B.O.B. zou worden, te gaan functioneren als spreekbuis van de wijkbewoners naar de gemeentelijke overheid én andersom als aanspreekpunt voor die overheid naar de wijkbewoners. Dat gold trouwens ook andere niet- direct buurtgebonden externe partijen, als die tenminste wat met Bottendaal moesten of waarmee de Bottendalers zelf wat wilden.|

Geschiedenis

In mei 1968 werd een braakliggend terrein midden in de wijk Bottendaal, eigendom van Kortman en Schulte, beter bekend als Koninklijke Dobbelmann N.V. (zeep- en wasmiddelenfabriek), door buurtbewoners gekraakt om er een speelplek voor kinderen van te maken. Dat leidde uiteindelijk in 1979 tot een nieuw bestemmingsplan voor de hele wijk Bottendaal, waarbij het wonen voorop stond, ten koste van onder andere de vele industriële bedrijven (en hun overlast). Dit werd in de loop van de jaren tachtig en negentig verder geëffectueerd via een ingrijpend stadsvernieuwingstraject. Actieve buurtwerkers vanuit het buurthuis / wijkcentrum en bevlogen bewoners richtten al een aantal jaren daarvoor een wijkblad op (Kontakt, later genoemd De Zeeheld). Daarnaast ontstonden verschillende elkaar opvolgende wijkraden, werk- en straatgroepen over allerlei de leefbaarheid in Bottendaal betreffende aangelegenheden (bijvoorbeeld Dobbelman uit de wijk, kortweg D.U.W.). Inspirerend voor velen en met de nodige resultaten, maar ook chaotisch en niet altijd even goed intern en met elkaar samenwerkend. De in de wijk actieve groepen hadden natuurlijk geld en sturing nodig. Beiden ontbraken in die woelige jaren. Om aanspraak te kunnen maken op de nodige gelden eiste de geldschietende instantie -de gemeente Nijmegen- dat de wijk een rechtspersoonlijkheid zou moeten hebben in de vorm van een stichting, zodat individuen niet meer op hun persoonlijk daden aangesproken konden worden. In overleg met de gemeente en met vele actieve wijkbewoners werd dan ook in 1985 de Stichting Bewonersorganisatie Bottendaal (B.O.B.) opgericht. Het probleem van de broodnodige sturing werd daarmee ook ondervangen. Aanvankelijk hield de B.O.B. zich vooral bezig met de renovatie van de oude verwaarloosde woningen in Bottendaal en met wat de invulling zou moeten worden van de door sloop van bedrijfs- en schoolgebouwen leeggekomen terreinen. In 1995 was daarvan ongeveer 70 procent voltooid. Het laatste grote stedenbouwkundige project waar de B.O.B bij betrokken werd, ging in 1999 van start met de open planprocedure rond het Dobbelmancomplex. De afronding daarvan vond plaats in 2006 met als slotstuk de oplevering van de Castellatoren in 2013. Maar al snel werden naast de stadsvernieuwing ook andere zaken aangepakt. Een belangrijke opdracht voor de B.O.B. zou worden, te gaan functioneren als spreekbuis van de wijkbewoners naar de gemeentelijke overheid én andersom als aanspreekpunt voor die overheid naar de wijkbewoners. Dat gold trouwens ook andere niet- direct buurtgebonden externe partijen, als die tenminste wat met Bottendaal moesten of waarmee de Bottendalers zelf wat wilden. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Bottendaal te Nijmegen.|

Taken en activiteiten

Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Bottendaal te Nijmegen. |}}

{{#if: De Wijkraad Bottendaal (1969-1975) kende als vereniging als hoogste bestuursorgaan de vergadering van wijkbewoners. De raad vertegenwoordigde de wijk, trad op namens de vergadering van wijkbewoners en werd door die gekozen. De wijkraad koos uit zijn midden een dagelijks bestuur. Werkgroepen fungeerden als adviesorganen en commissies als uitvoerende organen. De bewoners-, werkgroepen- en wijkoverleggen in de periode 1976-1985 kenden geen rechtspersoonlijkheid in de vorm van een vereniging of stichting. De in 1985 opgerichte Stichting Bewonersorganisatie Bottendaal (B.O.B.) kent een bestuur, straat- en werkgroepen. De B.O.B. fungeert als paraplu-organisatie voor diverse initiatieven in de wijk.|

Organisatie

De Wijkraad Bottendaal (1969-1975) kende als vereniging als hoogste bestuursorgaan de vergadering van wijkbewoners. De raad vertegenwoordigde de wijk, trad op namens de vergadering van wijkbewoners en werd door die gekozen. De wijkraad koos uit zijn midden een dagelijks bestuur. Werkgroepen fungeerden als adviesorganen en commissies als uitvoerende organen. De bewoners-, werkgroepen- en wijkoverleggen in de periode 1976-1985 kenden geen rechtspersoonlijkheid in de vorm van een vereniging of stichting. De in 1985 opgerichte Stichting Bewonersorganisatie Bottendaal (B.O.B.) kent een bestuur, straat- en werkgroepen. De B.O.B. fungeert als paraplu-organisatie voor diverse initiatieven in de wijk. |}}

{{#if: {{#if:1969|locatie periode::1969:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Burghardt van den Berghstraat 112-114 {{#if:51.839603,5.855722|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1969|locatie periode::1969:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Burghardt van den Berghstraat 112-114 {{#if:51.839603,5.855722|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: In mei 1968 werd een braakliggend terrein midden in de wijk Bottendaal, eigendom van Kortman en Schulte, beter bekend als Koninklijke Dobbelmann N.V. (zeep- en wasmiddelenfabriek), door buurtbewoners gekraakt om er een speelplek voor kinderen van te maken. Dat leidde uiteindelijk in 1979 tot een nieuw bestemmingsplan voor de hele wijk Bottendaal, waarbij het wonen voorop stond, ten koste van onder andere de vele industriële bedrijven (en hun overlast). Dit werd in de loop van de jaren tachtig en negentig verder geëffectueerd via een ingrijpend stadsvernieuwingstraject. Actieve buurtwerkers vanuit het buurthuis / wijkcentrum en bevlogen bewoners richtten al een aantal jaren daarvoor een wijkblad op (Kontakt, later genoemd De Zeeheld). Daarnaast ontstonden verschillende elkaar opvolgende wijkraden, werk- en straatgroepen over allerlei de leefbaarheid in Bottendaal betreffende aangelegenheden (bijvoorbeeld Dobbelman uit de wijk, kortweg D.U.W.). Inspirerend voor velen en met de nodige resultaten, maar ook chaotisch en niet altijd even goed intern en met elkaar samenwerkend. De in de wijk actieve groepen hadden natuurlijk geld en sturing nodig. Beiden ontbraken in die woelige jaren. Om aanspraak te kunnen maken op de nodige gelden eiste de geldschietende instantie -de gemeente Nijmegen- dat de wijk een rechtspersoonlijkheid zou moeten hebben in de vorm van een stichting, zodat individuen niet meer op hun persoonlijk daden aangesproken konden worden. In overleg met de gemeente en met vele actieve wijkbewoners werd dan ook in 1985 de Stichting Bewonersorganisatie Bottendaal (B.O.B.) opgericht. Het probleem van de broodnodige sturing werd daarmee ook ondervangen. Aanvankelijk hield de B.O.B. zich vooral bezig met de renovatie van de oude verwaarloosde woningen in Bottendaal en met wat de invulling zou moeten worden van de door sloop van bedrijfs- en schoolgebouwen leeggekomen terreinen. In 1995 was daarvan ongeveer 70 procent voltooid. Het laatste grote stedenbouwkundige project waar de B.O.B bij betrokken werd, ging in 1999 van start met de open planprocedure rond het Dobbelmancomplex. De afronding daarvan vond plaats in 2006 met als slotstuk de oplevering van de Castellatoren in 2013. Maar al snel werden naast de stadsvernieuwing ook andere zaken aangepakt. Een belangrijke opdracht voor de B.O.B. zou worden, te gaan functioneren als spreekbuis van de wijkbewoners naar de gemeentelijke overheid én andersom als aanspreekpunt voor die overheid naar de wijkbewoners. Dat gold trouwens ook andere niet- direct buurtgebonden externe partijen, als die tenminste wat met Bottendaal moesten of waarmee de Bottendalers zelf wat wilden.| {{#if: * Website wijk Bottendaal: www.bottendaal.nl|

Bronnen

  • Website wijk Bottendaal: www.bottendaal.nl

|}} |}}

{{#if: In mei 1968 werd een braakliggend terrein midden in de wijk Bottendaal, eigendom van Kortman en Schulte, beter bekend als Koninklijke Dobbelmann N.V. (zeep- en wasmiddelenfabriek), door buurtbewoners gekraakt om er een speelplek voor kinderen van te maken. Dat leidde uiteindelijk in 1979 tot een nieuw bestemmingsplan voor de hele wijk Bottendaal, waarbij het wonen voorop stond, ten koste van onder andere de vele industriële bedrijven (en hun overlast). Dit werd in de loop van de jaren tachtig en negentig verder geëffectueerd via een ingrijpend stadsvernieuwingstraject. Actieve buurtwerkers vanuit het buurthuis / wijkcentrum en bevlogen bewoners richtten al een aantal jaren daarvoor een wijkblad op (Kontakt, later genoemd De Zeeheld). Daarnaast ontstonden verschillende elkaar opvolgende wijkraden, werk- en straatgroepen over allerlei de leefbaarheid in Bottendaal betreffende aangelegenheden (bijvoorbeeld Dobbelman uit de wijk, kortweg D.U.W.). Inspirerend voor velen en met de nodige resultaten, maar ook chaotisch en niet altijd even goed intern en met elkaar samenwerkend. De in de wijk actieve groepen hadden natuurlijk geld en sturing nodig. Beiden ontbraken in die woelige jaren. Om aanspraak te kunnen maken op de nodige gelden eiste de geldschietende instantie -de gemeente Nijmegen- dat de wijk een rechtspersoonlijkheid zou moeten hebben in de vorm van een stichting, zodat individuen niet meer op hun persoonlijk daden aangesproken konden worden. In overleg met de gemeente en met vele actieve wijkbewoners werd dan ook in 1985 de Stichting Bewonersorganisatie Bottendaal (B.O.B.) opgericht. Het probleem van de broodnodige sturing werd daarmee ook ondervangen. Aanvankelijk hield de B.O.B. zich vooral bezig met de renovatie van de oude verwaarloosde woningen in Bottendaal en met wat de invulling zou moeten worden van de door sloop van bedrijfs- en schoolgebouwen leeggekomen terreinen. In 1995 was daarvan ongeveer 70 procent voltooid. Het laatste grote stedenbouwkundige project waar de B.O.B bij betrokken werd, ging in 1999 van start met de open planprocedure rond het Dobbelmancomplex. De afronding daarvan vond plaats in 2006 met als slotstuk de oplevering van de Castellatoren in 2013. Maar al snel werden naast de stadsvernieuwing ook andere zaken aangepakt. Een belangrijke opdracht voor de B.O.B. zou worden, te gaan functioneren als spreekbuis van de wijkbewoners naar de gemeentelijke overheid én andersom als aanspreekpunt voor die overheid naar de wijkbewoners. Dat gold trouwens ook andere niet- direct buurtgebonden externe partijen, als die tenminste wat met Bottendaal moesten of waarmee de Bottendalers zelf wat wilden.|

Verantwoording

{{#if: Robert Spanings|Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings.|}} {{#if:2019|(2019)|}}

|}}


{{#if: 14.4 Buurt- en wijkzorg| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:15886| |}}