header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Biesman

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Biesman
Andere naam (namen):
  • Familie Biesman

Geboortedatum: circa 1425
Overlijdensdatum: circa 1700
Persoonsarchief
Het archief/de collectie van deze persoon is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Levensloop

Biesman was een voorname familie in Nijmegen die al in documenten het begin uit de vijftiende eeuw wordt gemeld. De naam Gerit of Gerrit Biesman duikt regelmatig op, als eerste in 1456, waar hij als zoon van Derick Biesman wordt vermeld.

Waldgraven en een Claesmeester In de periode 1478-1497 bekleedden verschillende Biesmannen het aanzienlijke ambt van waldgraaf (bosbeheerder) van het Nederrijkswald, een uitgestrekt bosgebied ten zuidoosten van Nijmegen. Achtereenvolgens en met tussenpozen hadden Gerrit, Wilhelm, Egbert en Gerard Biesman deze functie.

Een latere Gerrit Biesman was in het eerste kwart van de zestiende eeuw geboren en getrouwd met Gertgen Kanis, uit een andere vooraanstaande familie. Eind jaren veertig werkte Gerrit Biesman zich op tot meester van het Sinter Claesgilde, een zogenoemde Claesmeester. Maar een verdere politieke loopbaan zat er voor hem niet in na een veroordeling in het kader van een geloofsonderzoek. Gerrit Biesman kwam in 1571 te overlijden.

Burgemeesters en een ontdekkingsreiziger Een van zijn kleinzoons was Jacob Biesman (1544-1599), in 1579 en in 1592-1599 schepen in het Nijmeegse stadsbestuur en in 1597 één van de twee burgemeesters. De oudste van zijn vier zoons, Christoffel, trad in zijn voetsporen: hij was in de periode 1600-1617 raadslid en schepen en in de periode 1603-1616 vijf keer burgemeester.

De tweede zoon Lambert, geboren rond 1571, was avontuurlijk ingesteld en voer twee keer mee met een vloot van koopvaardijschepen: eerst in 1596 via Zuidelijk Afrika naar Oost-Indië, vanwaar hij in 1597 terugkeerde. Het jaar daarop voer hij met een vloot over de Atlantische Oceaan, om Zuid-Amerika heen en over de Grote Oceaan naar de Filippijnen. Daar stuitte hij op Spanjaarden die hem en de rest van de bemanning ter dood brachten.

Beroemd nageslacht De twee jongste zoons van Jacob waren Wijnand en Gerrit Biesman. Gerrits oudste dochter Gijsberta werd na zijn vroege dood opgevoed door oom Christoffel. Ze trouwde in 1630 met Johan van Brienen. Nadat hij in 1636 als gevolg van de pest kwam te overlijden hertrouwde zij met Peter Noodt. Hun zoon Gerard (1647-1725) werd een vermaard jurist. Gijsberta was ondanks haar huwelijkse staat maatschappelijk actief als provisor van het Nijmeegse Burgergasthuis.

Woonplaats(en)

Nijmegen

Bronnen

  • Camps, Rob, Biesman, Lambert, in: Numaga jaarboek 2004, p. 21.
  • Hageman, M., Gerrit Biesman. Een mislukte politieke carrière, in: Nijmeegs Katern 1 (1987) nr. 3, p. 6-7.
  • Janssen, A.E.M.J., Biesman, Gijsberta, in: Numaga jaarboek 2013, p. 33-34.
  • Rietbergen, P.J.A.N., Lambert Biesman, de eerste Nijmeegse Indiëvaarder (1595-1597) en Wereldreiziger (1598-1601), in: Numaga, tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving 30 (1983) nr 1, p. 18-22.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden