header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Bouw- en Houtbond NKV, afdeling Winssen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Bouw- en Houtbond NKV, afdeling Winssen
Andere naam (namen):
  • Nederlandse Katholieke Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid, afdeling Winssen
  • KBBH Winssen

Bestaansperiode: 1972 - 1981
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Nederlandse Katholieke Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid (KBBH), meestal de Bouw- en Houtbond NKV genoemd, was één van de vakbonden van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV). Hij ontstond in 1972 uit een fusie tussen de Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Bouwnijverheid St. Joseph (NKBB) en de Nederlandse Katholieke Bond van Werknemers in de Meubel-, Meubilerings-, Hout- en aanverwante bedrijven St. Antonius van Padua (KHB). De Bouw- en Houtbond NKV ging in 1973 een lichte federatie aan met de Bouwbond NVV, dit betekende dat beide vakbonden zoveel mogelijk met elkaar gingen samenwerken. In 1976, na de oprichting van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), besloten beide bonden een stap verder te gaan en voortaan gezamenlijk op te treden onder de naam Federatie Bouw- en Houtbonden FNV. Op 1 januari 1982 hieven beide bonden zichzelf op en werd de federatie omgezet in een volledige fusie: de Bouw- en Houtbond FNV.

Geschiedenis

In 1972 werd de afdeling Ewijk-Winssen van de NKBB omgevormd tot een afdeling van de Bouw- en Houtbond NKV door lokale KHB-leden op te nemen. Kort na deze omvorming, nog in hetzelfde jaar, werd de nieuwe afdeling gesplitst in de afdeling Ewijk en de afdeling Winssen. De afdeling Winssen van de Bouw- en Houtbond NKV maakte in 1982 plaats voor de afdeling Winssen van de Bouw- en Houtbond FNV.

Taken en activiteiten

De Bouw- en Houtbond NKV was een vakbond bestemd voor werknemers werkzaam in de bouw- en houtnijverheid. Zijn taak was opkomen voor de materiële belangen van zijn leden op het gebied van loon en arbeidsomstandigheden. De taak van de afdeling was de behartiging van deze belangen op lokaal niveau.

Organisatie

Alle in het dorp Winssen woonachtige leden van de Bouw- en Houtbond NKV waren gerechtigd jaarlijks uit hun midden een afdelingsbestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele algemene bestuursleden, te kiezen. Het bestuur coördineerde acties, handelde dringende kwesties af en bepaalde de agenda van de ledenvergadering.

Locatie

1972-1981: Winssen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden