header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Bouwbond NVV, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Bouwbond NVV, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Algemene Nederlandse Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid, afdeling Nijmegen

Bestaansperiode: 1970 - 1981
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Algemene Nederlandse Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid, meestal de Bouwbond NVV genoemd, was één van de vakbonden van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). Hij ontstond in 1971 uit een fusie tussen de Algemene Nederlandse Bond voor de Bouwnijverheid (ANB) en de Algemene Bedrijfsbond voor Meubilerings- en Houtbedrijven (ABMH). De Bouwbond NVV en de Bouw- en Houtbond NKV gingen in 1973 een 'lichte federatie' aan, de Federatie Bouwbonden NVV-NKV, wat betekende dat zij zoveel mogelijk gingen samen werken. In 1976, na de oprichting van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), besloten de beide bonden een 'zware federatie' aan te gaan, de Federatie Bouw- en Houtbonden, wat inhield dat zij voortaan samen onder deze naam naar buiten toe optraden. Op 1 januari 1982 hieven beide bonden zichzelf op en werd hun federatie omgezet in een volledige fusie: de Bouw- en Houtbond FNV.

Geschiedenis

De Bouwbond NVV, afdeling Nijmegen ontstond in 1971 uit de plaatselijke afdelingen van de ANB en de ABMH. Zij volgde de ontwikkeling van de landelijke vakbond, dus in 1973 ging zij een 'lichte' en in 1976 een 'zware federatie' aan met de afdeling Nijmegen van de Bouw- en Houtbond NKV. Aan de federatie raakte zij geleidelijk steeds meer taken kwijt, in haar laatste jaren behartigde de afdeling enkel nog de inning van contributiegelden en het fêteren van jubilarissen.

Taken en activiteiten

De Bouwbond NVV was een vakbond bestemd voor werknemers in de bouw- en houtnijverheid. Zijn taak was opkomen voor de materiële belangen van zijn leden op het gebied van loon en arbeidsomstandigheden. De taak van de afdeling was de behartiging van deze belangen op lokaal niveau.

Organisatie

Alle in Nijmegen woonachtige leden van de Bouwbond NVV kozen jaarlijks uit hun midden een afdelingsbestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele algemene bestuursleden. Het bestuur coördineerde acties, handelde dringende kwesties af en bepaalde de agenda van de ledenvergadering.

Locatie

1970-1981: Nijmegen

Bronnen

  • H. Righart en J. Ramakers, Steigers weg! Bouw- en houtbonden van verdeeldheid naar eenheid 1945-1981, Baarn 1982.
  • E. Hueting, F. de Jong Edz. en R. Neij, Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981, Amsterdam 1983.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden