header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Buitengewoon lager onderwijs

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Geschiedenis[bewerken]

Aanvankelijk is er in Nederland ten aanzien van het buitengewoon lager onderwijs slechts sprake van incidentele verordeningen. In 1967 wordt een meer algemene maatregel vastgesteld. Het buitengewoon lager onderwijs wordt dan onderverdeeld in twee soorten: scholen voor lichamelijk of geestelijk gehandicapten, waarbij 15 categorieën worden onderscheiden, en scholen voor kinderen wier ouders een trekkend bestaan leiden. Er komen onder meer scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM-scholen), voor moeilijk lerende kinderen (MLK's), voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK's) en voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK's).[1] Zoals voor de oorlog is er ook na 1945 slechts één openbare school voor speciaal onderwijs. Deze school voor buitengewoon lager onderwijs (BLO), gesticht in de jaren twintig, wordt in de zeventiger jaren vervangen door een nieuwe school, een school voor moeilijk lerende kinderen (MLK) aan de Dingostraat.[2]

Voetnoten[bewerken]

  1. Boekholt, P.Th.F.M., Onderwijsgeschiedenis, Zutphen 1991, p.51.
  2. Het besluit tot de bouw van een nieuwe openbare school voor buitengewoon onderwijs (School voor Moeilijk Lerende Kinderen 'De Zonnegaard') wordt genomen in de raadsvergadering van 26 juni 1975. Raadssignaten 1975, p. 918, nr. 10.

Bronnen[bewerken]

  • Nabuurs, N., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1945-1984, Gemeentearchief Nijmegen, 1996.

Verantwoording[bewerken]

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden