Burgeravondschool

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Vanaf 1865 wordt de burgeravondschool ingesteld als gevolg van de wet voor middelbaar onderwijs. In 1921 wordt dit onderwijstype opgeheven.

Geschiedenis

In 1863 komt de eerste wet voor middelbaar onderwijs tot stand. Bij raadsbesluit van 17 februari 1865 wordt een verordening voor de middelbare scholen te Nijmegen vastgesteld. Er komt een HBS met een driejarige cursus en een burgeravondschool. Als gevolg van de hoger onderwijswet van 1876 zit de burgeravondschool in een ruim financieel jasje. Er is voldoende geld voor leermiddelen, terwijl ook de verhouding tussen de aantallen leraren en leerlingen tamelijk riant mag heten. In 1881 telt de burgeravondschool namelijk 26 leerlingen en 10 leraren.

De veranderingen in genoemde vormen van voortgezet onderwijs zijn voor een deel vooral kwantitatief. De groei van het leerlingenaantal vertaalt zich - zij het op bescheiden wijze - in het aantal leden van het onderwijspersoneel. De burgeravondschool telt in 1918 een directeur en 25 leraren die allen deeltijdfuncties aan deze school bekleden.

Opheffing

De burgeravondschool kent veel verloop. De leerlingen die dit onderwijs volgen als verplicht onderdeel van hun onderwijs aan de ambachtsschool bezoeken de avondschool vaak slechts voor korte tijd. Daarom worden er plannen gemaakt om de burgeravondschool terug te brengen tot een school met een tweejarig curriculum en daarnaast een driejarige Avondschool voor Handwerkslieden op te richten.<ref>Gemeenteblad 1919 A, pp. 13 e.v.</ref> Deze laatste school start 1 september 1920. De gemeentelijke burgeravondschool resteert slechts de tweejarige cursus.<ref>Gemeenteverslag, 1920, bijlage U, pp. 6 en 7.</ref> In 1921 worden beide onderwijstypen opgeheven.<ref>Gemeenteverslag, 1921, p. 94.</ref>

Voetnoten

<references/>

Bronnen

  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1851-1919, Gemeentearchief Nijmegen, 1994.
  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1919-1945, Gemeentearchief Nijmegen, 1995.

Verantwoording

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)