header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Burgerijcommissie voor de Waaloverbrugging Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Burgerijcommissie voor de Waaloverbrugging Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1906 - 1918
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Iedereen die de Waal tussen Nijmegen en Lent wilde oversteken was tot in de late negentiende eeuw aangewezen op de veerpont. Vanaf 1879 konden treinpassagiers via de spoorbrug de rivier passeren, maar het overige verkeer moest aansluiten in de rij voor de pont.

Op 7 april 1905 kwam een groep Nijmegenaren, onder wie bestuurders van enkele handelsverenigingen, bij elkaar om de noodzaak van een betere verbinding tussen Nijmegen en de Betuwe voor het verkeer te bespreken. De heren besloten een commissie in te stellen. Na nog enkele vertrouwelijke vergaderingen belegden zij een grote openbare vergadering in sociëteit Burgerlust, nabij het Valkhof.

Geschiedenis

Op de openbare vergadering op 15 januari 1906, die door zo’n 800 mensen werd bezocht, besloot de commissie dat zij bleef voortbestaan als de ‘Burgerij-commissie voor de Waaloverbrugging’. Zij vergaderde daarna veelal in hotels in de stad.

De commissie wist de Waaloverbrugging op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Nog in 1906 stelde de gemeente een eigen commissie in, de Commissie voor de Waaloverbrugging. Tijdens het bestaan van de burgerijcommissie besprak de gemeenteraad verschillende locaties voor een brug:

  • naast de spoorbrug
  • uitkomend op de Ganzenheuvel
  • uitkomend op de Korenmarkt
  • uitkomend op de Lindenberg
  • uitkomend bij de Belvedere

Op 20 juli 1912 koos de raad voor een brug bij de Belvedere, onder beding van een afrit naar de Waalkade. Veel ondernemers uit de binnenstad maakten bezwaar tegen deze keuze: zij vreesden minder klandizie wanneer al het verkeer om het stadscentrum heen geleid zou gaan worden.

Het werk van de commissie was nu feitelijk ten einde. Begin 1915 gaf het Rijk de vergunning af voor de bouw van de brug over de Waal, maar in de gemeentelijke politiek laaide de discussie over de locatie van de brug weer op. Op 19 mei 1917 maakte de Gemeenteraad met 13 tegen 12 stemmen het besluit van 20 juli 1912 ongedaan. 12 raadsleden namen toen en bloc ontslag.

Op 12 augustus 1918 werd de commissie ontbonden. Bepaald werd onder andere: ‘Het archief zal als eigendom in het bezit blijven van den Secretaris, de Heer C.A.P. Ivens, alhier’.

De kwestie van de Waaloverbrugging bleef tot 1925 liggen. In 1927 werd het besluit tot de bouw genomen en op 16 juni 1936 vond de opening van de brug plaats. Tijdens de Waalbrugfeesten rondom de opening werd Ivens als grote trekker onder andere geëerd door de onthulling van een naar hem genoemde bank in het Hunnerpark.

Taken en activiteiten

Het eerste doel was bij de gemeente aandacht genereren voor het vraagstuk van de verbetering van de verbinding tussen Nijmegen en de Betuwe door middel van een brug. Nadat dit was gelukt adviseerde de commissie het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad bij de ontwikkeling van de plannen voor de Waaloverbrugging. Daarbij vertegenwoordigde zij de belangen van de burgerij.

Organisatie

De voorzitter van de commissie was J.T. Diebels, later J.L. Pierson. T. Plet was de secretaris, later opgevolgd door C.A.P. Ivens.

Locatie

1906-1918:Nijmegen

Bronnen

  • Camps, R., F. van Dooren e.a., Over de Waal, Waalbrug Nijmegen 1936-2011, Nijmegen, 2011.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door C.Th. Kokke, Hylke Roodenburg. (2012, 2018)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden