header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Burgerlijk Armbestuur Ubbergen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Burgerlijk Armbestuur Ubbergen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1890 - 1965
Rechtsvorm: overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Het Burgerlijk Armbestuur van Ubbergen werd opgericht in maart 1890. In de regel zat één persoon uit het college van burgemeester en wethouders in het armbestuur. De gemeente droeg bij in de kosten van het armbestuur. Met de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 kwam een eind aan de functie van het armbestuur. De eigendommen van de burgerlijke armbesturen in het land vervielen aan de overheid.

Taken en activiteiten

Het bestuur had de zorg voor armen, zieken en gebrekkigen, voor zover niet vallend onder de kerkelijke armenzorg.

Locatie

-:Ubbergen

VerantwoordingKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden