header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Burgerwacht

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Geschiedenis[bewerken]

De burgerwachten zijn in Nederland opgericht na de 'revolutie van Troelstra' in 1918. Ook Nijmegen heeft een burgerwacht die door de gemeente gesubsidieerd wordt. De subsidie voor de burgerwacht is een jaarlijks strijdpunt in de raad. De SDAP-raadsleden protesteren ieder jaar tegen deze begrotingspost.[1]

De burgerwacht is een organisatie van burgers die - op vrijwillige basis en zonder vergoeding - de lokale overheid bijstaan bij het handhaven van de orde. Gaandeweg komt daar nog een taak bij: het verlenen van hulp bij calamiteiten. De burgerwacht is in dat opzicht te beschouwen als een soort voorloper van de BB. Ook wordt zij bij de luchtbeschermingsdienst betrokken.[2] De burgerwacht heeft een groot deel van haar bestaan geen eigen onderdak gehad, maar in 1934 krijgt zij haar huisvesting in een eigen corpsgebouw aan de Waldeck Pyrmontsingel 14. In de jaren dertig lijkt zij haar politieke karakter te verliezen en wordt zij meer een hulpverlenende organisatie. Op last van de Duitse bezetter worden in 1940 alle burgerwachten opgeheven.

Voetnoten[bewerken]

  1. Maas, F.P., Sociaal-Democratische Gemeentepolitiek in Katholiek Nijmegen 1894-1927, Nijmegen 1974, p. 233 en pp. 282 e.v. en Gastel, M. van, De S.D.A.P.-Gemeentepolitiek Nijmegen van 1927 tot 1936 (scriptie GAN), St. Oedenrode 1975, p. 115 e.v.
  2. Kramer, J., Beëindiging onzer taak bij de burgerwacht te Nijmegen, (Nijmegen 1940), p. 10 en p. 19.

Bronnen[bewerken]

  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen, 1919-1945, Gemeentearchief Nijmegen, 1995.

Verantwoording[bewerken]

Bewerking van de resultaten van onderzoek, gedaan in de jaren 1994-1996, naar lokaal bestuur en gemeentelijke overheid in Nijmegen door Lisette Kuijper (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)

KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden