header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Buurtcomité Benedenstad

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Buurtcomité Benedenstad
Andere naam (namen):
  • Buurtkomitee Benedenstad

Bestaansperiode: 1970 - ≥ 1986
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Vooral na de opening van de Waalbrug in 1936 raakte de Benedenstad in verval. Acties van de Stichting Sanering Oude Stad zetten de sloop van oude, verkrotte panden in het stadsdeel in gang en na de Tweede Wereldoorlog nam de gemeente de slopershamer op grote schaal ter hand. Rond 1970 kwamen steeds meer van de resterende bewoners van de wijk tegen de sloop in opstand, vrezend dat er bij de herbouw geen plaats meer zou zijn voor woningen in de sociale huursector.

Geschiedenis

Het buurtcomité werd opgericht in 1970 en haalde begin 1971 de publiciteit door een alternatief plan voor de Benedenstad – als tegenhanger van het gemeentelijke plan – te presenteren. In latere jaren ontwikkelde het comité eigen plannen over verkeersvraagstukken en over woningbouw in de Benedenstad. Wekelijks hield het bijeenkomsten in het wijkcentrum aan de Papengas.

Na heftige protesten van de bevolking, vertegenwoordigd in het Buurtcomité, werd het gemeentelijk sloopbeleid van de Benedenstad in 1972 omgebogen naar een van grootschalige herbouw van de woningen, met als doel sociale woningbouw. Zodoende is een deel van de oorspronkelijke bebouwing vervangen door zo'n 650 naoorlogse woningen, waarin de oorspronkelijke bewoners konden terugkeren en waardoor het karakter van de wijk behouden bleef. Bij de bouw, die plaatsvond van 1978 tot 1983 is het middeleeuwse stratenpatroon en het bijzondere reliëf wel intact gebleven. De Benedenstad is vanaf 1975 een van rijkswege beschermd stadsgezicht.

Van 1971 tot in 1983 gaf het buurtcomité het wijkblad ‘Benedenstadnieuws’ uit, daarna werd het blad voortgezet door wijkbewoners en stuurde het comité regelmatig stukken in.

Het buurtcomité zette zich in 1986 nog actief in voor de wijk, maar daarna werd het in de media stil over de club. Wanneer deze is opgeheven, is niet bekend.

Taken en activiteiten

Bij de oprichting in 1970 was het doel om verdere sloop van de Benedenstad te voorkomen en om een opbouw van de wijk met betaalbare huren mogelijk te maken, bestaande woningen op te knappen. Nadat de Benedenstad was herbouwd adviseerde het comité bestaande en nieuwe bewoners bij hun inspraak over de woonomgeving en ondersteunde het de actieve bewonersgroepen.

Locatie

≤ 1976-1978:Nijmegen Observantenstraat 9 locatie in googlemaps

1978-≥ 1986:Nijmegen Papengas 31 locatie in googlemaps

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden