header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Buurtcomité Transrhenumhuizen Daalseweg

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Buurtcomité Transrhenumhuizen Daalseweg
Andere naam (namen):
  • Buurtkomitee Transrhenumhuizen

Bestaansperiode: 1978 - 1989
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

In augustus 1977 kocht Transrhenum een complex van vooroorlogse woningen op de hoek van de Daalseweg en de Groesbeeksedwarsweg op van meerdere eigenaren. Het buurtcomité Transrhenumhuizen werd in januari 1978 opgericht na een hoogoplopend geschil met de eigenaar Transrhenum die de huizen verwaarloosde en wilde laten slopen. Er zijn dan al verschillende huizen gekraakt. In november 1981 ging de hele buurt in huurstaking vanwege achterstallig onderhoud door eigenaar Transrhenum. In 1982 ging Transrhenum failliet. Inmiddels waren de meeste huizen in het rijtje gekraakt. Het buurtcomité voerde vele acties om de huizen te behouden. In augustus 1983 kocht de gemeente Daalseweg 2 t/m 46, Groesbeeksedwarsweg 2 t/m 12 en Waldeck Pyrmontsingel 1. Zij ontving een landelijke subsidie voor de aankoop van de vooroorlogse panden. De gemeente stelde een projectleider aan. De meest noodzakelijke klussen aan de huizen werden in 1983 tegen betaling uitgevoerd door twee bewoners. Er kwam vervolgens een haalbaarheidsonderzoek naar renovatie van de woningen vanuit de gemeente, uitgevoerd door architectenbureau Koos van Lith. De bewoners waren bang dat dit haalbaarheidsonderzoek negatief zou uitvallen en stelden een schaduwplan op. In 1984 was de conclusie van het haalbaarheidsonderzoek dat complexgewijze verbetering van de huizen technisch haalbaar was, maar financieel niet. De buurt diende daarop een aanvraag in bij de Landelijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting (LOBH) in het kader van het Project Verbouw Panden (PVP). Er volgde een nieuw haalbaarheidsonderzoek op verzoek van de bewoners, door architectenbureau Paul van Hontem; dit onderzoek werd ondersteund door het buurtcomité, LOBH en woningbouwvereniging Gelderland. Het Totaal Verbouw Plan behelsde een klein gedeelte nieuwbouw (9 HAT-eenheden), sloop van één pand en HAT-verbouw van de overige panden. De gemeente gaf in mei 1985 toestemming om het plan uit te voeren. In 1986 waren de werk- en bestektekeningen klaar en werden de hoofd- en onderaannemers benoemd. Woningbouwvereniging De Gezonde Woning ging de woningen beheren. In 1987 begonnen de bouwwerkzaamheden in in mei 1988 kwamen de laatste bewoners terug van hun wisselwoningen naar de Daalseweg.

Taken en activiteiten

Het buurtcomité kwam aanvankelijk in actie tegen de sloop van de vooroorlogse panden. Toen duidelijk werd dat vrijwel alle panden behouden konden blijven, werkte het buurtcomité samen met onder andere de gemeente aan de ver- en nieuwbouw van de panden.

Locatie

Nijmegen Daalseweg

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Miep Thuijls, Renier van de Giessen. (2018)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden