header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

CNV Publieke Zaak, plaatselijke groep senioren Nijmegen en omstreken

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : CNV Publieke Zaak, plaatselijke groep senioren Nijmegen en omstreken
Andere naam (namen):
  • CNV PZ, groep senioren Nijmegen e.o.
  • CFO: CNV-bond voor Overheid, Zorgsector en Verzelfstandigde Overheidsinstellingen, groep senioren Nijmegen e.o.
  • CFO-groep Gepensioneerden, afdeling Nijmegen
  • CFO-groep Gepensioneerden
Bestaansperiode: 1982 - 2014
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Op 1 juli 1977 vormden twee vakbonden aangesloten bij het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), namelijk de Ambtenarenvereniging ARKA en de Nederlandse Christelijke Bond van Personeel werkzaam bij de Overheid en in de Sectoren Gezondheidszorg en Maatschappelijk Welzijn (NCBO), een federatie onder de naam: Algemeen Christelijke Federatie van Bonden van Personeel werkzaam bij de Overheid en in Gezondheidszorg en Maatschappelijk Werk (CFO). Op 1 januari 1980 sloot de Nederlands Christelijke Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (NCVVV) zich bij deze federatie aan. Op 1 januari 1983 hieven de drie bonden zichzelf op om plaats te maken voor de CFO, CNV-bond voor Overheid, Gezondheid, Welzijn en Sociale Werkvoorziening. Deze vakbond wijzigde in 2002 zijn naam in CNV Publieke Zaak. Op 1 januari 2015 fuseerde CNV Publieke Zaak met CNV Onderwijs tot CNV Connectief.

Geschiedenis

De groep werd eind 1982 opgericht en eind 2014 opgeheven.

Taken en activiteiten

Doel van de groep was de belangenbehartiging van gepensioneerde ambtenaren, in het bijzonder degenen die lid waren van CNV Publieke Zaak. De groep behartigde deze belangen door deel te nemen aan overleggen.

Organisatie

Het bestuur van de groep werd jaarlijks verkozen op een ledenvergadering, waarvoor alle gepensioneerde leden van CNV Publieke Zaak woonachtig in Nijmegen en omstreken werden uitgenodigd.

Locatie

1982-2014:Nijmegen

Bronnen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden