Carnavalsvereniging De Slurfers Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Carnavalsvereniging De Slurfers Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam1}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1968 - Eindjaar::2000
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Vereniging
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126496219%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126496219%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126496219%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: |

Algemene context

|}}

{{#if: De carnavalsvereniging De Slurfers werd op 17 februari 1968 te Nijmegen opgericht. (1). Het verenigingsjaar liep van 1 april tot 1 april. Op 1 april 2000 werd de vereniging opgeheven.
Een prominent lid van de vereniging was Hans Alders, secretaris van de gemeenteraadsfractie van de PvdA afdeling Nijmegen en later onder meer minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Commissaris van de Koningin in Groningen (2).

(1) Voor het schrijven van deze inleiding heb ik gebruik gemaakt van inv.nr. 1. Zie voor een uitgebreid overzicht van het Nijmeegs carnaval: Rob Hoogveld en Gerard Alofs, '50 jaar verbod, 50 jaar genot: Een eeuw Nimweegs carnaval, Bijdragen tot de geschiedenis van de vestingstad Nijmegen; nr. 9', Nijmegen 2002
(2) Zie het archief van de Partij van de Arbeid, raadsfractie Nijmegen (archiefnummer 1044). Biografische gegevens over Hans Alders vindt men op de website www.parlement.com.|

Geschiedenis

De carnavalsvereniging De Slurfers werd op 17 februari 1968 te Nijmegen opgericht. (1). Het verenigingsjaar liep van 1 april tot 1 april. Op 1 april 2000 werd de vereniging opgeheven.
Een prominent lid van de vereniging was Hans Alders, secretaris van de gemeenteraadsfractie van de PvdA afdeling Nijmegen en later onder meer minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Commissaris van de Koningin in Groningen (2).

(1) Voor het schrijven van deze inleiding heb ik gebruik gemaakt van inv.nr. 1. Zie voor een uitgebreid overzicht van het Nijmeegs carnaval: Rob Hoogveld en Gerard Alofs, '50 jaar verbod, 50 jaar genot: Een eeuw Nimweegs carnaval, Bijdragen tot de geschiedenis van de vestingstad Nijmegen; nr. 9', Nijmegen 2002
(2) Zie het archief van de Partij van de Arbeid, raadsfractie Nijmegen (archiefnummer 1044). Biografische gegevens over Hans Alders vindt men op de website www.parlement.com. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De vereniging had als doel de bevordering van de carnavalsactiviteiten voor de Nijmeegse jeugd, waaronder het organiseren van jongerenbals en pronkzittingen, het leveren van een bijdrage aan het openbaar carnaval in Nijmegen en het verlenen van medewerking aan jeugdactiviteiten in Nijmegen.
De vereniging reikte jaarlijks op de grote pronkzitting een onderscheiding uit, genaamd 'De grootste Slurfer' aan een persoon of organisatie die zich uitzonderlijk verdienstelijk had gemaakt voor de jeugd.|

Taken en activiteiten

De vereniging had als doel de bevordering van de carnavalsactiviteiten voor de Nijmeegse jeugd, waaronder het organiseren van jongerenbals en pronkzittingen, het leveren van een bijdrage aan het openbaar carnaval in Nijmegen en het verlenen van medewerking aan jeugdactiviteiten in Nijmegen.
De vereniging reikte jaarlijks op de grote pronkzitting een onderscheiding uit, genaamd 'De grootste Slurfer' aan een persoon of organisatie die zich uitzonderlijk verdienstelijk had gemaakt voor de jeugd. |}}

{{#if: De vereniging werd beheerd door een bestuur, bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden, die uit hun midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester benoemden. Voorzitter, secretaris, penningmeester en president vormden het dagelijks bestuur. De bestuursbenoeming vond plaats op de algemene ledenvergadering / jaarvergadering. De voorzitter werd voor één jaar gekozen, de overige bestuursleden voor twee jaar.
De senaat was het lichaam dat de bestuursleden van de vereniging benoemde, toezicht uitoefende op de handelingen van de bestuursleden en waarin ieder lid zich persoonlijk inspande om de carnavalsactiviteiten, waaronder pronkzittingen en carnavalsbals, goed te laten verlopen. De leden van de senaat werden door het bestuur op voordracht van de president benoemd. De president of zijn vervanger de vice-president had de leiding van de Raad van Elf bijgestaan door minimaal één en maximaal twee adjudanten en twee pages. De president werd benoemd door de Raad van Elf voor een periode van twee jaar. Dit gold eveneens voor zijn vervanger.
De Raad van Elf was een gezelschap van elf personen dat tijdens het carnaval, met een president (of adjudant) aan het hoofd, de activiteiten organiseerde en begeleidde. De naam verwijst naar het getal elf, het narrengetal, dat een belangrijke rol speelt in het carnaval. Jaarlijks vanaf 11 november is de Raad van Elf in de weer met de voorbereidingen van het feest.
Het bestuur stelde commissies in die met goedkeuring van het bestuur carnavalsactiviteiten voorbereiden en uitvoerden. Elke commissie werd geleid door een bestuurslid. De vereniging richtte in de loop van haar bestaan de volgende commissies op: financiële commissie, organisatiecommissie, publiciteitscommissie, wagenbouwcommissie, podium-versieringscommissie.|

Organisatie

De vereniging werd beheerd door een bestuur, bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden, die uit hun midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester benoemden. Voorzitter, secretaris, penningmeester en president vormden het dagelijks bestuur. De bestuursbenoeming vond plaats op de algemene ledenvergadering / jaarvergadering. De voorzitter werd voor één jaar gekozen, de overige bestuursleden voor twee jaar.
De senaat was het lichaam dat de bestuursleden van de vereniging benoemde, toezicht uitoefende op de handelingen van de bestuursleden en waarin ieder lid zich persoonlijk inspande om de carnavalsactiviteiten, waaronder pronkzittingen en carnavalsbals, goed te laten verlopen. De leden van de senaat werden door het bestuur op voordracht van de president benoemd. De president of zijn vervanger de vice-president had de leiding van de Raad van Elf bijgestaan door minimaal één en maximaal twee adjudanten en twee pages. De president werd benoemd door de Raad van Elf voor een periode van twee jaar. Dit gold eveneens voor zijn vervanger.
De Raad van Elf was een gezelschap van elf personen dat tijdens het carnaval, met een president (of adjudant) aan het hoofd, de activiteiten organiseerde en begeleidde. De naam verwijst naar het getal elf, het narrengetal, dat een belangrijke rol speelt in het carnaval. Jaarlijks vanaf 11 november is de Raad van Elf in de weer met de voorbereidingen van het feest.
Het bestuur stelde commissies in die met goedkeuring van het bestuur carnavalsactiviteiten voorbereiden en uitvoerden. Elke commissie werd geleid door een bestuurslid. De vereniging richtte in de loop van haar bestaan de volgende commissies op: financiële commissie, organisatiecommissie, publiciteitscommissie, wagenbouwcommissie, podium-versieringscommissie. |}}

{{#if: {{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: De carnavalsvereniging De Slurfers werd op 17 februari 1968 te Nijmegen opgericht. (1). Het verenigingsjaar liep van 1 april tot 1 april. Op 1 april 2000 werd de vereniging opgeheven.
Een prominent lid van de vereniging was Hans Alders, secretaris van de gemeenteraadsfractie van de PvdA afdeling Nijmegen en later onder meer minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Commissaris van de Koningin in Groningen (2).

(1) Voor het schrijven van deze inleiding heb ik gebruik gemaakt van inv.nr. 1. Zie voor een uitgebreid overzicht van het Nijmeegs carnaval: Rob Hoogveld en Gerard Alofs, '50 jaar verbod, 50 jaar genot: Een eeuw Nimweegs carnaval, Bijdragen tot de geschiedenis van de vestingstad Nijmegen; nr. 9', Nijmegen 2002
(2) Zie het archief van de Partij van de Arbeid, raadsfractie Nijmegen (archiefnummer 1044). Biografische gegevens over Hans Alders vindt men op de website www.parlement.com.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: De carnavalsvereniging De Slurfers werd op 17 februari 1968 te Nijmegen opgericht. (1). Het verenigingsjaar liep van 1 april tot 1 april. Op 1 april 2000 werd de vereniging opgeheven.
Een prominent lid van de vereniging was Hans Alders, secretaris van de gemeenteraadsfractie van de PvdA afdeling Nijmegen en later onder meer minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Commissaris van de Koningin in Groningen (2).

(1) Voor het schrijven van deze inleiding heb ik gebruik gemaakt van inv.nr. 1. Zie voor een uitgebreid overzicht van het Nijmeegs carnaval: Rob Hoogveld en Gerard Alofs, '50 jaar verbod, 50 jaar genot: Een eeuw Nimweegs carnaval, Bijdragen tot de geschiedenis van de vestingstad Nijmegen; nr. 9', Nijmegen 2002
(2) Zie het archief van de Partij van de Arbeid, raadsfractie Nijmegen (archiefnummer 1044). Biografische gegevens over Hans Alders vindt men op de website www.parlement.com.|

Verantwoording

{{#if: Robert Spanings|Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings.|}} {{#if:2012|(2012)|}}

|}}


{{#if: 17.11 Volkscultuur| |}} {{#if: 19.3 Evenementen en feestelijkheden| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:882| |}}