Categorie:Begraafplaatsen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op basis van een onderzoek naar begraafplaatsen in Nijmegen uit de negentiende en twintigste eeuw is er een overzicht van Nijmeegse begraafplaatsen die werden aangelegd als uitvloeisel van het op 1 januari 1829 ingaande Koninklijk Besluit van 22 augustus 1827, dan wel op grond van dat besluit in gebruik mochten blijven.

De inleidende tekst Begraven en cremeren geeft aan de hand van vooral de nationale wetgeving een overzicht van de lijkbezorging in Nijmegen in de afgelopen twee eeuwen.

Per begraafplaats is er een korte geschiedenis met vermelding van jaar van ingebruikneming, jaar van sluiting, het algemene of bijzondere karakter van de begraafplaats en de beschikbare jaargangen van begraafregisters. Er zijn ook verwijzingen naar de gebruikte bronnen, een of meer foto’s en in een aantal gevallen ook lijsten van de begraven personen.