header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Catharina Mavo

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Startpagina Voortgezet onderwijs
Algemene gegevens
Naam : Catharina Mavo
Andere naam (namen):
  • St. Catharina Mavo
  • Catharina (M)ulo

Bestaansperiode: 1928 - 1974
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

In 1903 stichtte de Congregatie van de Heilige Catharina van Senen, beter bekend als de Dominicanessen van Voorschoten, de katholieke meisjes(m)ulo St. Catharina. In het kader van de Mammoetwet van 1968 veranderde de naam in Catharina Mavo. In 1972 fuseerden de Catharina Mavo met de Stevens Mavo tot de Canisius Mavo (archief Catharina Mavo, inv.nr. 15; Tromp, p. 19-20).

Taken en activiteiten

De Onderwijswet van 1857 voorzag in een nieuw schooltype: de mulo (meer uitgebreid lager onderwijs). De wettelijke term mulo werd in 1920 vervangen door ulo. De naam mulo bleef in de praktijk bestaan. Als gevolg van de Mammoetwet ging de (m)ulo in 1968 verder als mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs). De mavo was een vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van twaalf tot zestien jaar. Het bereidde hen gedurende vier jaar voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of de laatste twee jaar van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo). De nieuwe schooltypen, mavo, havo en vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs), werden in veel gevallen samengevoegd tot scholengemeenschappen. De Catharina Mavo bleef een categorale school, waar maar één type van voortgezet onderwijs werd aangeboden.

Organisatie

Schoolbestuur:
1928-1972 Vereeniging van de H. Catharina van Senen te Bijdorp bij Voorschoten
1972-1974 Sint-Willebrordusstichting te Den Haag, die tevens het schoolbestuur was van het Canisius College, waarin de Catharina Mavo uiteindelijk zou opgaan (Tromp, p. 19-20).

Locatie

1928-:Nijmegen Dominicanenstraat 2a locatie in googlemaps

1929-1943:Nijmegen Dominicaenenstraat 4 locatie in googlemaps

1944-1974:Nijmegen Dominicaenenstraat 8 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Archief van de Catharina Mavo, 1946 – 1974;
  • Verslag van den toestand van het Lager Onderwijs te Nijmegen, 1891-1932;
  • Verslag van den toestand der Gemeente Nijmegen 1933-1937;
  • G.A. Meijer, Katholiek Nijmegen II, Nijmegen 1905, p. 98-100;
  • W. Tromp (red.), Meer dan het geweest is. 100 jaar met Canisius College, Mater Dei, Canisius Mavo, Pius XII Mavo, Poels-Roncalli, De Kronenburg, Michaël Mavo en hun voorgangers, Nijmegen 2000, p. 19-20.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Robert Spanings. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden